Tag skyklapperne af - og gør noget

Kære Vagn Madsen, du fremturer (19.5.) på det groveste, når du mener at se mig som havende skyklapper på. De eneste af slagsen sidder som nagelfast inventar hos dig selv.

Nej, der hvor jeg befinder mig, der har den vide horisont 360 grader. Jeg orienterer mig stedse til såvel højre som venstre, og har et godt øje for, om ikke andre før mig har gjort sig relevante og stedse brugbare erfaringer. Sådan lærer jeg, og kun herved kommer jeg selv og andre bedst muligt videre fremad. Jeg noterer med tilfredshed, at du heldigvis selv har erkendt din rolle som tilskuer. Jeg føler med dig, når du frustreres i denne rolle – det er heller ikke rart. Tillad mig i denne forbindelse at fremkomme med en lille idé, som måske kunne mindske dine frustrationer: Hvad med at kontakte den lokale skole med et ønske om, at du og andre ældre medborgere kunne få et møde i stand? Mødet med det formål at få rundvisning, orientering om skolens dagligdag og afledt heraf, meningsudveksling og diskussion. Altså et møde mellem det, der var, og det, der er nu. I den ægte og nærværende dialog, i den herredømmefrie samtale, skabes opbrud og nye meninger. En åbenbart ressourcestærk person som dig fortjener til fulde at agere som andet og mere end blot en passiv, moraliserende og evigt pegefingersvingende tilskuer. En sidste kommentar herfra skulle lige være den, at mig bekendt har man fra politisk side altid bestræbt sig på at indgå brede forlig med hensyn til folkeskolelovene, hvorfor du også bør inddrage højrefløjen i det, du meget malende beskriver som et lighedsideologisk amokløb. Nå, ikke flere ord fra min side, nu skal jeg ud at handle. Du skulle gøre det samme.