Israel

Tag skyklapperne af

KRIG:Flemming Erslev skriver (14.1.) ”Vis respekt for andre”. Det er utvivlsomt velment, men der findes jo også tilfælde, hvor respekt hæmmer evnen til at udvise almindelig sund dømmekraft. Det forekommer således mindre velbetænkt, når Erslev hævder, at ”Palæstinenserne kæmper mod undertrykkelse og for en anstændig tilværelse”. Hvis det var tilfældet, ville palæstinenserne for længst være holdt op med at skyde tusindevis af raketter ind over grænsen til Israel. For uden krig ville der ikke være nogen israelske repressalier, og uden repressalier kunne palæstinenserne med flid og sparsommelighed genopbygge selvstyreområderne, så de kunne få en anstændig tilværelse. Det er heller ikke rigtigt, når Erslev skriver, at ”selv langvarige konflikter løses bedst og kun endegyldigt uden voldsanvendelse”. Historien kender utallige eksempler på konflikter, der blev løst endegyldigt med vold. Tænk bare på Anden Verdenskrig, som sluttede med Tysklands totale nederlag og atombomberne over Japan. Ingen vil vel betvivle, at sejren var endegyldig, og at såvel sejrherrer som besejrede har det godt i dag? Endelig kan hr. Erslev ikke kende meget til religion, når han hævder, at ”En af religionens fornemste opgaver er at medvirke til, at det enkelte menneske finder fred med sig selv og andre” og tilslutter sig det muslimske krav om at udvise respekt for andre religioner. Ved Erslev da ikke, at islam pålægger sine tilhængere at føre hellig krig mod andre religioner og har han aldrig hørt om muslimers forfølgelse af anderledestroende? I så fald er det på tide at få skyklapperne af og indse, at forudsætningen for at vise respekt er, at man selv bliver mødt med respekt. Ellers bliver respekt til underdanighed.