Skolevæsen

Tag stress alvorligt

I Urban (20.3.) kan man læse, at møder, elevplaner og test tager så meget af lærernes tid, at mange føler sig stresset.

På den enkelte skole må vi som skoleledere selvfølgelig tage vores medarbejderes følelse af stress alvorligt. Test og elevplaner er nye pædagogiske redskaber for de fleste skoler, men en del skoler har faktisk rigtig gode erfaringer dermed. Det siger sig selv at alt nyt kræver en ekstra indsats i begyndelsen, men gang på gang oplever vi, at når vi har taget opgaven på os og selv været med til professionelt at håndtere den, kan vi kigge tilbage med undring på, hvorfor det var så stort et problem for os, da det var nyt. Den norske skoleforsker Dalin siger, at praksis ændrer sig før opfattelsen, og det er der noget om. Der er meget fokus på tid, og hvordan vi formår de mange opgaver som folkeskolen har og får tildelt. Inden for skolens mure bør vi overveje og gøre erfaringer med nye måder at anvende vores tid på. Jeg synes, det er genialt, når skolens overbygningslærer udvikler og anvender ”huskemapper”, hvis elever møder for sent eller ikke afleverer deres opgaver. God undervisningstid skal ikke bruges på konfrontation med få elever. Læreren noterer kort forsømmelser og hvis eleven forstyrrer undervisningen eller på anden måde ikke medvirker til et godt undervisningsmiljø. Positive tilbagemeldinger noteres også. Forældrene får mappen hjem en gang om måneden til drøftelse – og underskrift. Der sker en evaluering og opfølgning, evt. med mig som deltager, for de elever, det ikke har nogen virkning på. I så fald er eleven med forældrenes vidne og støtte med til at formulere mål og aftaler. De skrives ind i en kontrakt, der underskrives af eleven. En måned efter er der evalueringsmøde med elev og lærer og evt. forældre på mit kon-tor, hvor vi aftaler videre forløb ud fra praksis. Principielt indgår eleven en aftale med sig selv – som vi som skolens personale og forældrene støtter op om. Skolens AKT-team, et team af tre lærere og to pædagoger er også eksempel på en ny måde at håndtere børn med Adfærds-, Kontakt og Trivselsproblemer, hvor vi i langt højere grad end tidligere arbejder med relationer – igen i et samarbejde med forældrene. Skolen er fyldt med møder, vi bruger rigtig mange ressourcer på møder. Derfor skal møder give mening. De gamle lærerrådsmøder fyldt med meddelelser og diskussion hvortil man kun-ne skrive en drejebog for hvem (de samme fem), der sagde hvad, hvornår og hvordan, er af-løst af afdelingsmøder præget af dialog, hvor alle er aktive. Et afdelingsmøde, hvor alle bidra-ger med refleksioner over praksis, evalueringer, teoretiske begrundelser og en nysgerrig spør-gen kan betegnes som et udviklings- og læringsrum – en lærende organisation. Det er tilladt at fortælle begejstrede, om det der lykkes, om alle visioner, om alt hvad man gør – også selv om det kan betyde, at der kan komme et pres fra forældreside om, at andre lærere må gøre det samme. Der er en villighed til at ”risikere” den andens succes, fordi den bliver vores succes. Samarbejdet lærere og pædagoger samt skolens øvrige personalegrupper er krumtappen. Det er mit indtryk, at det stadig findes skoler, hvor der er magtkampe faggrupper imellem. Det er en skam. Med forskellige faggrupper har vi mange flere kompetencer og perspektiver i spil i udviklingen af en god skole for alle skolens elever. En skolestart og indskoling, hvor børne-haveklasseledere, pædagoger og lærere i team samarbejder om såvel undervisning, leg og andre læringsaktiviteter er afgørende for at alle elever fra start får faglige, sociale og personli-ge udfordringer. Det fører mig over i et kulturperspektiv. Skolekulturen, arbejds- og undervisningsmiljøet er afgørende for hvordan vi har det og ta’r det. Negativitet, fejlfinding og frustrationer tapper alle for energi. Hvorimod en proaktiv professional tilgang i et arbejdsmiljø præget af samar-bejde og gå på giver arbejdsglæde og lyst til at kaste sig over nye opgaver. Dybest set handler det om, at vi som rollemodeller og forbilleder formår de kompetencer og tilgange, som vi bestræber os på at lære vores elever.

Kommentarer


Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.

Du skal skrive noget tekst

Du skal skrive noget tekst