Tag trykket af storbyerne og skab dynamik

Til de politiske partier: Få et dynamisk Danmark, som vil skabe vækst og efterspørgsel til gavn og glæde for produktion og beskæftigelse for hele Danmark. Afskaf registreringsafgiften på personbiler, som er ca. 16 mia. kr. årligt. Hvad med at afskaffe kørselsfradraget, som årligt koster staten ca. 10 mia. kr. mod at afskaffe registreringsafgiften?

Bedre trafiksikkerhed og færre tilskadekomne vil sørge for, at staten intet tab får. Det vil også betyde flere familier med to biler, som derved tager presset af behovet for landsdækkende kollektiv trafik. Et mindre udgiftspres til den kollektive trafik er et gode for bilisterne og staten. Hvad med også at hjælpe de tyndt befolkede områder som Lolland Falster, Nordjylland og Sønderjylland ved postnummer-bestemte registreringsafgifter, så det bliver mere attraktivt at bosætte sig der? Boligbyggeriet, handel og produktion vil øges i de tyndt befolkede områder, og trykket vil aftage i de større byer som Aalborg og København. Kom med konstruktive forslag.