EMNER

Tag udskiftes for at sikre slots-klenodier

Tilskud fra Sæby Kommune og arv fra dame sikrer finansiering af projekt til 1,3 mio.

SÆBY:Stormen den 9. januar var så hård ved det gamle tag på Sæbygaard Slots nordfløj, at en udskiftning nu fremmes for at undgå, at uerstattelige klenodier ødelægges. Desuden skal udskiftningen sikre, at der ikke sker alvorlige skader på de omfattende restaureringsarbejder, der er gennemført de senere år. En glad formand for Sæbygaard Fondens bestyrelse, direktør Steffen Nørgaard, oplyser, at man nu har finansieringen til udskiftningen af taget på plads. Det er tilfældet, efter at Sæby Byråd - ganske ekstraordinært - har besluttet at yde de sidste 250.00 kr. i tilskud. Det skete som en tillægsbevilling. Bevillingen i byrådet blev givet efter en debat, der sluttede med, at 19 stemte for det ekstraordinære tilskud. Jens Mørk (V) var ene om at stemme imod, mens Knud Hjørnholm (S) undlod at stemme. Det kommunale tilskud blev givet med den tilføjelse, at eventuelle mindreudgifter i forbindelse med projektet, der er beregnet til at ville koste 1.262.385 kr., skal fradrages det kommunale tilskud. Alvorlige beskadigelser Januar-stormen betød, at store dele af taget på slottets nordfløj blev revet løs og styrtede ned. Medlemmer af støtteforeningen Sæbygaards Venner lagde de tagsten, der ikke var beskadiget, på plads igen, mens Beredskabscenter Sæby dækkede andre del af det stærkt ødelagte tag med pressenninger. Det skete også indendørs under taget på en sådan måde, at vandet løber ned i spande for at undgå vandskader i den restaurerede riddersal. - Det ser slemt ud, og lapperierne kan kun være midlertidige, hvis vi skal undgå alvorlige beskadigelser. Taget skal udskiftes hurtigst muligt,. Vi vi er meget glade for, at det er lykkedes at sikre penge og tagsten til udskiftning af taget, siger fondsformand Steffen Nørgaard.