Brønderslev

Tage Buus mindet af handlende

På Brønderslev Handelsstandsforenings morgenmøde blev der udtalt mindeord over foreningens tidligere formand, Tage Buus. Formand for handelsstandsforeningen, ejendomsmægler Hans Henrik Hansen, Home, sagde, at Tage Buus har betydet meget for Brønderslev. Gennem hans formandstid formåede Tage Buus at slå Brønderslevs navn fast som en god handelsby.