Lokalpolitik

Tage Jespersen er død - 81 år gammel

Hadsund Kommunes første borgmester døde fredag efter kort tids sygdom.

Tage Jespersen var borgmester i Hadsund i 16 år og var indtil sin død aktiv i Stinne og Martinus Sørensens fond samt den lokale Martinus Sørensens Mindefond.

Tage Jespersen var borgmester i Hadsund i 16 år og var indtil sin død aktiv i Stinne og Martinus Sørensens fond samt den lokale Martinus Sørensens Mindefond.

Tage Jespersen, Udsigten 2, Hadsund. er død, 81 år gammel. For fem år siden slap Tage Jespersen med skrækken efter at han havde fået konstateret kræft i kæben og halsen. Men for tre måneder siden fik han budskabet om, at han endnu en gang var ramt af den frygtede sygdom. Denne gang i lungerne. Fredag måtte han opgive kampen og sov stille ind i hjemmet i Hadsund. Tage Jespersen var født og opvokset i Thisted, hvor han sammen med en svoger overtog faderens vulkanisørforretning. Makkerskabet holdt dog ikke, og Tage Jespersen slog sig i 1956 ned som vulkanisør på Krügersgade i Hadsund. I løbet af 1960'erne blev han politisk aktiv i Venstre og blev i 1966 valgt ind i byrådet. Efter kommunalreformen i 1970 blev han den nye Hadsund Kommunes første borgmester og satte et markant præg på kommunens udvikling, indtil han i 1986 måtte forlade borgmesterposten, efter at Socialdemokratiet havde sat sig på flertallet i byrådet. I mellemtiden havde han afhændet vulkanisørforretningen, og i stedet blev han formand for bestyrelserne i Himmerlands Elforsyning og i Nordjyllandsværket. Som pensionist var han stadig særdeles aktiv. Blandt andet som næstformand i Stinne og Martinus Sørensens Fond og som formand for Martinus Sørensens Mindefond i Hadsund. Fonden finansierede den første bus til plejehjemmet Bernadottegården og driver Tinushuset i Øster Hurup, et sommerhus, der kan benyttes af udvalgte plejehjem i Aalborg- og Hadsund Kommune. I de senere år udfoldede Tage Jespersen stor energi i fondens bestræbelser på at få etableret et hospice i Hadsund, og han var til det sidste aktiv i det arbejde. Han havde sammen med sin første hustru, Lis, to børn. Lis Jespersen døde i 1995, og fire år senere giftede han sig med Randi, som han levede sammen med indtil sin død. Bisættelsen foregår onsdag fra Hadsund Kirke. asbjoern.hansen@nordjyske.dk