Tager en pause efter bygge-boom

- Vi følger udvikling med vigende ventelister og stor byggeaktivitet nøje

SÆBY:Efter de års seneste bygge-boom - flere projekter endnu ikke er afsluttet - gør Boligforeningen af 1942 klar til at tage en lille pause. Så bestyrelsen mødte på det årlige repræsentantskabsmøde for en gangs skyld ikke med forslag til nye byggeprojekter. - Det skyldes vigende ventelister og meget stor byggeaktivitet i Sæby by, hvor der er projekteret opførelse af mere end 200 andelsboliger, lejligheder og parcelhuse, oplyser boligforeningsformand Jens Erik Kristensen. I hans skriftlige beretning til repræsentantskabsmødet findes også en forklaring på, hvorfor boligforeningen ikke i øjeblikket har nye projekter på bedding ud over de allerede godkendte: - Byggeaktiviteten i Sæby kan betyde, at parcelhusejere kan få svært ved at sælge deres boliger og derfor ikke har mulighed for at flytte ind i vore boliger. Boligforeningen følger naturligvis denne udvikling nøje. Foreløbig har bestyrelsen besluttet at vente med at foreslå flere byggerier af familieboliger i Sæby. Bygget for 200 mio. kr. Boligforeningen har dog travlhed på byggeområdet i øjeblikket, og det vil fortsætte til udgangen af 2005. Med de byggerier, boligforeningen netop har afsluttet og stadig har i gang samt de projekter, repræsentantskabet tidligere har godkendt, når boligforeningens samlede byggeprogram i årene 2001-2005 op på 205 boliger med en samlet anskaffelsessum på meget tæt på 200 mio. kr. Svært i mindre byer Mens boligforeningen ikke har udlejningsproblemer i Sæby, hvor størsteparten af dens 636 boliger er placeret, er det blevet sværere at leje boliger ud i både Østervrå, Hørby, Dybvad, Voerså og Syvsten, konstateres det i den skriftlige beretning. Således havde boligforeningen sidste år - for første gang i mange år - alvorlige lejetab - nemlig i afdeling 15 ”Den gamle Brugs” i Dybvad. Trods annoncering, åbent hus og et utal af tilbud til boligsøgende er der her fire ledige boliger. Der er ellers tale om nye og flotte boliger, der er centralt beliggende og med en husleje, der på grund af belåning efter byfornyelseslovgivningen er lavere end i mange af de ældre afdelinger.