Lokalpolitik

Tager sin blå bog med på Christiansborg

Birgitte Josefsen har plan klar for indsats for Nordjylland

NORDJYLLAND:Ligesom statsministeren efter sigende har en bog med emner til ministerposter, så det har det nyvalgte Venstre-medlem af Folketinget Birgitte Josefsen også en lille bog med til Christiansborg. I bogen, der er blå, har hun noteret ting, som hun håber at kunne gøre en indsats for. Bl. a. er opgaven med at skaffe i hvert fald en del af et lægestudium til Aalborg Universitet noteret i bogen, hvor muligheden for at flytte Kort- og Matrikelstyrelsen til Aalborg også er nævnt. - Når vi i forvejen har landinspektøruddannelsen ved universitetet, så vil det være oplagt at flytte Kort- og Matrikelstyrelsen til Aalborg, siger Birgitte Josefsen. Hun er 53 år og er nu medlem af både Nordjyllands Amtsråd og og af byrådet i Brønderslev, hvor Birgitte Josefsen er formand for socialudvalget. Det er givet, at hun i næste uger siger farvel til arbejdet i amtsrådet, hvor pladsen bliver overtaget af Karlo Jensen. Derimod regner Birgitte Josefsen med at fortsætte i Brønderslev Byråd. - Men jeg skal da have en snak med min borgmester om, hvorvidt jeg skal fortsætte som udvalgsformand, siger Birgitte Josefsen. Hun blev valgt som det femte og sidste nordjyske Venstre-medlem af Folketinget. Det personlige stemmetal blev lidt over 3500 stemmer. I Hobro-kredsen opnåede Svend Aage Jensby, som Birgitte Josefsen afløser, i 2001 mere end fem gange så mange personlige stemmer: - Men jeg er tilfreds. Det var først i december, at jeg blev kandidat i Hobro-kredsen, og det hele er gået meget hurtigt. Jeg var klar over, at det ville blive op ad bakke. På Christiansborg ser Birgitte Josefsen frem til arbejdet med strukturreformen, som hun er en stor tilhænger af: - Jeg er glad for de mange opgaver, der bliver lagt ud til kommunerne, men der er nogle af de mange forslag, der efter min mening skal pudses lidt af. Det gælder bl.a. på det sociale område. Birgitte Josefsen erklærer sig som tilhænger af det brede samarbejde, og det håber hun kan komme til udtryk bl.a. i forbindelse strukturreformen. - Måske kan Socialdemokraterne og radikale nu efter valget komme med i aftalen om strukturreformen, siger Birgitte Josefsen. Hendes vurdering er dog, at de radikale kan blive de sværeste at få med. Birgitte Josefsen har for tiden orlov fra sit job som sygeplejerske på Psykiatrisk Sygehus i Aalborg. Ud over med politik går hendes tid bl.a.med arbejde i bestyrelsen for den lokale idrætsforening, hvor der også bliver tid til lidt badminton. Ud over det er Birgitte Josefsens besøgsleder for Røde Kors. - Men derhjemme kan jeg også flade ud foran fjernsynet. Men det kan også ske det, at min mand og jeg slukker for fjenrsynet og så læser vi hver sin bog.