Tager skraldet for virksomhederne

Fra 2005 bliver det nemmere at komme af med erhvervsaffald

OUDRUP:For mange virksomheder har det været besværligt at aflevere affald. Men det bliver ændret nu, oplyser det fælleskommunale affaldsselskab Renovest med hovedkontor i Oudrup. Fra årsskiftet bliver virksomheder i kommunerne Løgstør, Brovst, Nibe, Støvring, Aalestrup og Aars automatisk opkrævet et årligt gebyr. Det giver dem mulighed for at benytte genbrugspladserne på samme vilkår som husstandene. - Hidtil har vores tilbud til virksomheder med mindre mængder affald ikke været så attraktivt. De måtte bruge storskralds-indsamlingen eller køre til Renovest i Oudrup. Det gør vi nu noget ved. Fra 2005 kan virksomhederne benytte den lokale genbrugsplads efter behov, fortæller Henning Christensen, direktør på Renovest. Hver virksomhed må højst aflevere 2.000 kg sorteret affald pr. år - heraf 50 kg farligt affald og 100 kg elektronikaffald. - Vi giver virksomhederne mulighed for at aflevere affald på pladserne men stiller også krav til dem. Blandt andet til hvilke biler, der må komme på pladserne. Og så skal virksomhederne ligesom husstandene sortere affaldet inden aflevering, siger Henning Christensen. Som en hjælp for virksomhederne oplyses der om ordningen på Renovests hjemmeside og i en affaldshåndbog, som er sendt til dem her i december. Virksomheder i Farsø Kommune kan ikke benytte genbrugspladserne, og vil ikke blive opkrævet gebyret. Desuden kan Farsø Genbrugsplads ikke benyttes af virksomheder fra andre kommuner.