Tager straks ny salmebog op

Et goddag til nye salmer og et tilsvarende farvel til andre ældre er noget, der altid vækker debat. Det har det også gjort med den salmebog, der udkommer den 2. juni, men der er ingen slinger i valsen hos menighedsrådene i Støvring, Gravlev og Sørup. De har valgt straks at tage den i brug ved pinsens gudstjenester.

"Kristentroens åndedrag er sang og bøn. Derfor består salmebogen både af en sangbog og en bønnebog. Bønnebogen i den nye salmebog er gennemgribende fornyet med et stort antal bønner, fornyet i et ligefremt og nutidigt sprog.", skriver sognepræst Jørgen Dolmer blandt andet i en omtale af fornyelsen. Der kommer 791 nye salmer i en nye bog, 37 mere end i den, der er lidt gammel i morgen, mandag. Heraf er 142 nye salmer. Langt de fleste af de kendte gamle salmer kan man altså stadig slå op på i "Den Danske Salmebog 2002", den 15. i rækken af autoriserede danske salmebøger siden reformationen. Mens der i salmebogen fra 1953 kun var en håndfuld salmer med fra det 20. århundrede, er 117 af salmerne i den nye udgave skrevet inden for de seneste 100 år. Også ældre poesi bliver repræsenteret for første gang. Blandt andet to salmer af H.C. Andersen. Salmebogskommissionen – med biskop Erik Norman Svendsen som formand – har arbejdet med den ny udgave i ni år.