Taget er ikke så nyt som vi fik at vide

Vi har haft problemer med utætheder med reparationer til følge

Forbrugerforhold 8. september 2002 08:00

?Min kæreste og jeg købte for to år siden en ejerlejlighed igennem ejendomsmæglerfirma. I præsentationsfolderen står, at bygningen er med nyt tag. Det har vi netop opdaget er usandt. Faktisk er taget så gammelt, at vi netop har haft problemer med utætheder med reparationer til følge. Da vi overvejede købet af lejligheden, var det nye tag netop et vigtigt punkt for os. Spørgsmålet går på, om den fejlagtige oplysning er værd at følge op på, om der kan blive tale om en form for kompensation, ja – hvordan vi i det hele taget skal forholde os. !Først skal afklares, om lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. finder anvendelse. I så fald er Deres krav mod sælger meget begrænsede. Lovens anvendelse forudsætter, at De ved købet modtog tilstandsrapport, tilbud om at tegne ejerskifteforsikring samt sælgers tilbud om at betale halvdelen af præmien. Typisk har købere af ejerlejligheder ikke modtaget dette materiale, og så gælder de almindelige regler om mangler, der bygger på købeloven. Sælger kan være erstatningsansvarlig, hvis han har garanteret noget. Det har han formentlig ikke, da oplysningen om taget ikke fremgår af købsaftalen. Hvis oplysningen om taget var så vigtigt et punkt for Dem, burde De have sikret, at det var med i købsaftalen, så sælger vidste, at han hæftede for oplysningens rigtighed. Selv om sælger ikke er erstatningsansvarlig, kan der blive tale om, at han pålægges at betale et afslag i købesummen som følge af, at taget er dårligere, end De med rette kunne forvente. Det vil alene kunne blive tale om et sådant afslag, såfremt lejligheden med den dårlige oplysning er mindre end ca. 8 pct. værd set i forhold til værdien af lejligheden uden den dårlige oplysning. De må således regne på problemets omfang. Regneriet besværliggøres af, at De ikke selv afgør, hvornår taget skal udskiftes, for det er en afgørelse, der skal træffes af ejerforeningen. Under alle omstændigheder er der gået lang tid, måske alt for lang tid. Så hvis De vil holde sagen varm, må De omgående reklamere overfor sælger, og så senere følge kravet op, når De er i besiddelse af de fornødne oplysninger. Deres spørgsmål illustrerer, at der er vigtigt, at købere af ejerlejligheder særligt interesserer sig for de forhold, som kan blive meget dyre for ejerforeningen, og dermed for de enkelte ejere. Det er direkte uansvarligt ikke at have set taget indefra inden købet!

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...