Boligøkonomi

Taglejligheder svære at udleje

Nørager Boligselskab har store problemer med udlejning i Ravnkilde

RAVNKILDE:I knap 10 år har Nørager Boligselskab haft otte lejligheder i Ravnkilde, indrettet i den gamle skolebygning på Bydamsvej 9-15, og i næsten samtlige år har der været problemer med at få udlejet de fire øverste på første sal. - Af en eller anden grund er taglejlighederne ikke særlig attraktive for potentielle lejere, måske er det de skrå vægge. Tomgangsperioden for lejlighederne har siden etableringen af afdelingen i Ravnkilde midt i 90'erne været mellem fire og 29 måneder, forklarer kommunalbestyrelsesmedlem Marinus Abildtrup, formand for boligselskabet. De sidste to år har de tomme lejligheder i skolebygningen kostet boligselskabet 225.000 kroner, som er blevet dækket ind ved at tage penge fra blandt andet kontoen for henlæggelser. - Men det er jo uretfærdigt, at disse merudgifter bliver læsset over på samtlige lejere i de 54 lejeboliger i vores seks afdelinger rundt i kommunen. Derfor har vi haft et møde med økonomiudvalget for at drøfte en eventuel kommunal støtte, tilføjer Marinus Abildtrup. Husleje ned Mødet resulterede dog ikke i løfter om økonomisk støtte til boligselskabet her og nu fra kommunal side. Ifølge boligstøtteordningen har kommunerne anvisningsret over 25 procent af lejeboliger, hvilket Nørager Kommune dog aldrig har haft behov for eller ønsket at benytte sig af i den aktuelle situation for ad den vej at yde indirekte støtte. - I stedet afventer vi i fællesskab, om en aktuel nedsættelse af huslejen i de ledige taglejligheder på omkring 500 kroner for hver om måneden vil øge eventuelle lejeres interesse for dem. Beløbet er beregnet ud fra, hvor meget skråvæggene i lejlighederne udgør af det samlede boligareal, forklarer Marinus Abildtrup. Nørager Boligselskab har i samarbejde med Kuben som ejendomsadministrator også taget andre initiativer til at rette op på økonomien. Blandt andet er der søgt om tilskud hos Landsbyggefonden for en to-årig forsøgsperiode til nedsættelse af huslejen for at løse udlejningsproblemet. - Desværre er samtlige midler i Landsbyggefonden brugt op for i år, og vi kan desværre allertidligst forvente økonomisk støtte fra næste år. Så indtil videre må vi afvente effekten af huslejenedsættelsen på 500 kroner for taglejlighederne for egen regning, erklærer Marinus Abildtrup. Han kan dog sammen med den øvrige bestyrelse glæde sig over, at der ikke er problemer med at udleje lejlighederne i de fem andre afdelinger i boligselskabet, nemlig otte på Dahlsensvej og Ternevej i Haverslev, otte i Bredgade og på Rolighedsvej i Nørager samt 14 splinternye på Thys Hjørne. - Vi har blandt andet for en måned siden haft en enkelt ledig lejlighed på Rolighedsvej, hvor der var tre ansøgere. Siden åbent hus arrangementet i lejlighederne på Thys Hjørne for nylig har vi fået udlejet yderligere tre lejligheder, så fem lejerere er klar til at flytte ind 13. juni, påpeger Marinus Abildtrup.