Tak, Cecilie

PRÆSTØ-ULYKKE:Det ligner et mirakel. Men hvad har udløst det? Når nøden er størst, er hjælpen nærmest. Den nærmeste hjælp i enhver håbløs situation er de foldede hænder, bøn og råb til Gud. Hænder var der nu ikke tid til at folde i Præstø Fjord - de skulle bruges til at svømme med. En forklaring på, at Gud kom til hjælp, kan også være, at den 16-årige Cecilie Gyldendal Rasmussen - en af de elever, som slap uden mén - tog sig kærligt af sin veninde, som hun dermed reddede fra druknedøden. Denne næstekærlighed har gjort et stort og uudsletteligt indtryk på alle. Kristendommens grundtanke blev skåret ud i pap. I en situation, hvor kampen for at overleve, og ansvaret for sig selv, må antages at have første prioritet, har Gud vist os noget andet - ved hjælp af Cecilie og kvitteret for det.