Tak for alt i det nye år

Det år, vi afslutter i disse dage, har været det første år med de nye regioner. I 2007 blev thyboer nordjyder ¿ eller i hvert fald en del af Region Nordjylland. Hvordan er det så gået?

Hospitaler 28. december 2007 21:29

Ja, vi syntes her i Thy, at også retsreformen og politireformen burde have fulgt de samme linjer. Det er f.eks. ulogisk, at politikoordineringen ved en færdselsulykke kommer fra Holstebro, mens lægeassistance og ambulanceredskab kommer fra Region Nord. Helt nordjyder blev thyboerne således ikke. Vi har dog prøvet at få det bedste ud af det, selv om det også kniber med at få de levende medier vendt i den rigtige retning. Og vi har ikke ligget på den lade side! Min mand plejer lidt spøgefuldt at sige om de tykke konvolutter, jeg modtager før hvert regionsrådsmøde, at papirmængden er omvendt proportional med regionsrådets indflydelse. Det er jo rigtigt, at regionerne ikke har samme magt som de gamle amter, og at vi er underlagt en statslig styring af vores penge. Vi har dog nået en hel del, synes jeg. Udover at få en helt ny organisation til at fungere med overdragelse af opgaver fra amterne, har der været et meget betydningsfuldt samarbejde med de 11 kommuner i regionen, og vi er ved at være på plads med de sundhedsaftaler, som skal lægge rammerne for, hvad der er kommunernes og regionens opgaver. Der har faktisk været mange væsentlige beslutninger, som også kommer til at påvirke thyboernes hverdag. Selv om det nye Sygehus i Aalborg bliver hovedsygehuset, har Sygehus Thy- Mors fået rollen som et af tre steder i regionen med visiteret skadestue. Og det er i højere grad blevet undervisningssted for sundhedsuddannelserne. For nylig læste vi i avisen om de første radiografer - og flere uddannelser følger efter. Det giver mulighed for at yngre mennesker slår sig ned i Thy. På et møde om den psykiatriplan, der også er sendt i høring, fornemmede man, at det i Thy er nemmere at arbejde sammen på tværs om en gruppe borgere, der har det svært. Jeg mener, at der fortsat skal være plads til lokale løsninger. Vi har også netop sendt den Regionale Udviklingsplan til høring. Heri er der mange visioner både om øget uddannelse, erhverv og turisme, som vil kunne give inspiration til Thisted Kommunes planlægning. Men uden myndighed afhænger samarbejdet mellem kommune og region af den gode vilje, Derfor er det godt, at processen med udarbejdelse af Den Regionale Udviklingsplan har skabt mange kontakter på tværs af politikere, erhvervsfolk og forskellige organisationer mellem Thy og det øvrige Nordjylland. Det vil vise sig gavnligt på længere sigt. Så alt i alt. Vi er blevet godt modtaget. Vi har vist de andre, at vi kan bidrage med traditioner og holdninger, og jeg har faktisk hørt nogle sige, at det bedste ved reformen er, at Thy og Mors kom med i Region Nordjylland.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...