Lokalpolitik

Tak for belæringen - men den er intet værd

ELSAM-AKTIER:Anne-Dorthe Krogh (SF) og Preben Pedersen (R) belærer i et læserindlæg 4. og 7. september undertegnede om, hvad byrådet stemte om på det lukkede møde onsdag 1. september. Jeg takker meget for belæringen. Jeg synes nu ikke, denne belæring er det papir værd, som det er skrevet på. Det må være byrådets ledelse, der fastlægger beslutningstemaerne, således at der ikke kan være tvivl om, hvad medlemmerne stemmer om. Da temaerne skulle til afstemning, fik vi en fortolkning fra et magistratsmedlem, Nils Bell (V), om, hvad temaerne gik ud på. Denne udlægning blev ikke imødegået fra hverken formanden for forsyningsudvalget, Marianne Nørgaard (V), eller af formanden for byrådet (borgmesteren). Derfor var afstemningstemaet set ud fra mit synspunkt ganske klar. Afstemningen om forsyningsudvalgets forslag var en principiel afstemning om, at Elsams aktier kunne, skulle eller burde sælges. Men der skal tages konkret stilling, når Elsam har forhandlet en løsning på det problem, som var beskrevet i dagsordnen. Man kan her spørge Preben Pedersen, som er medlem af forsyningsudvalget: Hvorfor gjorde Preben Pedersen ikke indsigelser imod Nils Bells udlægning af afstemningstemaet, han sidder dog i det udvalg, der har behandlet sagen. Hvorfor så den første afstemning om forsyningsudvalgets forslag? Når der skal først tages konkret stilling til et evt. salg af aktier, når der er noget at tage stilling til? Dette er svært at begribe, men vi fik den afstemning, og så er den ikke længere. Der er to udvalg, der havde behandlet denne sag. Formændene for de to udvalg bekræftede afstemningstemaet ved deres tavshed, da temaet blev forelagt. Omskrevet til almindelig dansk: Det er det til enhver tid konstaterede flertal i byrådet, der altid bestemmer, hvad kommunen skal gøre ved de beslutninger der træffes i byrådet. Da der kun er ca. et år til valget, tror jeg, at SF og De Radikale nu begynder at føre de rene hænders politik, og for SF"s vedkommende, efter 3 år med en arrogance, der trodser enhver beskrivelse set i forhold til SF`s måde at agere på for bare fire år siden. Men tak for belæringen.