Lokalpolitik

Tak for det kommende job, Statsminister

KOMMUNERJeg vil gerne takke Anders Fogh & co. for at de er ved at sikre min fremtid. Jeg er studerende på et studie (Politik og Administration AAU), der hovedsagligt forsyner det offentlige med mellemledere, ledere og forskellige administratorer, og denne gruppe vil der blive mere brug efter kommunesammenlægninger og amts-sammenlægninger. Det synes logisk, at der er nogle stordriftsfordele ved større kommuner, men der vil faktisk blive brug for flere administratorer. Det logiske ville være, at kommunerne jo fx kunne nøjes med en person som øverste chef, hvilket selvfølgelig også er sagen. Men problemet er bare, at jo større en kommune måtte blive, jo længere vil vejen op til denne chef bare også blive. Hvis eksempelvis kommunestørrelsen fordobles, vil det føre til i hvert fald i første omgang, at den nye store kommune får de to "gamle" bureaukratier (eller forvaltninger om du vil) plus den "nye" topledelse. Det vil sige, den nye kommune får mere end dobbelt så mange ledere. Dertil kommer, at når det kræves af en person, at han/ hun skal træffe flere beslutninger og have mere ansvar end tidligere, vil denne også kræve flere rådgivere under sig, hvilket også er et gode for min kommende faggruppe. Men er der også fordele for storkommunerne. Det bliver betydeligt nemmere for forvaltningerne, byrådene og amtsrådene at lukke små skoler, sygehuse og andre institutioner ude lokalt. 300 stemmer tæller ikke så meget, hvis kommunen er på 30.000 indbyggere, som hvis den var på 10.000. Det har selvfølgelig ikke nogen direkte betydning for min kommende faggruppe, men det bliver sikkert metoden, som vil blive brugt landet over for blot at holde kommune- og amtsammenlægningerne nogenlunde udgiftsneutrale. For det bliver dyrt at lave sammenlægningerne. Tænk bare på alle de offentligt ansatte, som pludseligt ikke ved, hvad deres nye opgave skal være i storkommunen. Det vil gå meget arbejdstid til spilde i opstarten af en ny stor kommune eller region, fordi at ansatte forskellige steder utilsigtet vil udføre de samme opgaver blot for at nævne en ting, der kommer til at koste skattekroner. Men det vil jo også give min kommende faggruppe mere arbejde.