Socialforsorg

Tak for god behandling

I de seneste år har der været rejst megen kritik af den kommunale hjemmepleje og det offentlige sygehusvæsen.

Den kritik kan vi slet ikke tilslutte os, fordi vi gennem mange år har oplevet, hvor godt vores mor er blevet hjulpet af hjemmeplejen og sygehuset i Hjørring. Gennem de 13 år, hvor mor har været alene, er hun blevet hjulpet af hjemmeplejen, og i løbet af årene har hun haft brug for mere og mere hjælp. Den har hun fået med stor dygtighed, omhu og venlighed, hver dag, hele året rundt. Selvfølgelig har der været forskellige afløsere i ferietiden, men det meste af tiden har det været en lille, fast gruppe der er kommet hos mor. Den gruppe har hun følt sig tryg ved. For os voksne børn, der bor i Flensborg, har det været dejligt at lære dem at kende, når vi besøgte mor, og vi har kunnet ringe til dem, når vi var usikre på, hvordan mor egentlig havde det. Den samme gode behandling følte vi, at vi fik på Hjørring sygehus, hvor mor på grund af dårligt hjerte var indlagt. Vi kunne ringe og komme, når vi havde brug for det. Vores mor døde i begyndelsen af januar, og derfor synes vi, at der er al mulig grund til at sige tak til personalet på Skovgården i Hjørring og til personalet på afd. 202 A på Hjørring sygehus for den gode og personlige pleje, de har givet vores mor.