Børnepasning

Tak for hjælp

Tak til alle de underskriftindsamlere og forældre, som har skrevet under og ytret sig mod den obligatoriske madordning i daginstitutionerne i Danmark.

Jeres indsats har været enorm (kender til mennesker, der har brugt 15-20 timer om ugen i gennemsnit i hele perioden). Det har vidnet om, at vi som forældre og borgere trods alt ved vores engagement kan komme til orde i forhold, der vedrører vores egen hverdag. Jeg ville dog ønske, at vi ikke var nødtvunget til at bruge så megen energi på bare at kunne få lov at smøre vores børns madpakker. Jeg ville ønske at vores ønsker og behov via dialog altid var med i betragtning undervejs i forbindelse med udarbejdelse af ny lovgivning så sådanne politiske beslutninger ikke blev truffet hen over vores hoveder. Også tak for den retsafgørelse i Århus, som blev et afgørende vendepunkt i sagen. Det var prikken over i'et ,som fik forligspartierne til nødtvunget at indgå en mere fleksibel aftale om madordningen i daginstitutionerne. Nærdemokratiet er heldigvis ikke helt ude af kraft, men hårdt presset. Beslutninger om hvorvidt kommunen skal levere mad til daginstitutionerne eller ej ligger nu ude lokalt hos de enkelte daginstitutioners forældrebestyrelser hvilket er langt bedre end at en sådan beslutning træffes centralt hold af regeringen og forligspartierne bag ordningen. Før denne ordning lå beslutningen om indholdet af børnenes madpakke dog helt ude hos de enkelte forældre hvilket jeg synes er det optimale. Så set i et nærdemokrati-perspektiv og i forhold til den enkeltes indflydelse og selvbestemmelse er ordningen et tilbageskridt. Risikoen for at forældre ikke selv må smøre deres barns madpakke findes stadig. Den nye løsning er halvhjertet og afspejler, at politikerne i partierne bag tilsidesætter gode argumenter og sund fornuft for at rede egen prestige og undgå et politisk nederlag ved helt at droppe madordningen. Det kan vise sig meget bureaukratisk og dyrt. Sådan er politik p.t. Det vil CP søge at ændre på.