Sverige

Tak for i år du kære Briza

SÆBY:Vinteren kommer, og sejlersæsonen er forbi. Det er tid til at hælde frostvæske og frisk olie på, bunden skal skrabes og spules ren, og midt i det hele bliver der også tid til at lade minderne fra de mange sejlture overvælde én. I går tog vi en tur på Sæby Havn, hvor Knud Kurtzmann fra Sæby trodsede regnen og blæsten i bestræbelserne på, at gøre sin båd vinterklar. Båden er blevet trukket på land, så nu var der tid til rengøring. Ind i mellem ligger der en skæv og sjov historie bag navnet på båden, og lad os allerførst understrege, at "Briza" betyder hjertegræs på latin, og så er båden iøvrigt opkaldt efter familiens gravhund, der efterhånden har 14 år på bagen. Knud Kurtzmann har sejlet i 20 år, og for ham er det en stor frihed at bevæge sig ud på bølgerne. - Man føler virkelig, at man lægger det hele bag sig, lyder det fra fritidssejleren, der også ser udfordringer ved at stå ved roret. Næste år går turen efter al sandsynlighed til den svenske skærgård, og her er det vigtigt at være varsom, hvis ikke det skal ende med, at Briza går på grund. I år har sæsonen været lidt atypisk, idet Åse og Knud Kurtzmann har holdt ferie på Grønland, men der er blandt andet også blevet tid til en tur på Anholt. Normalt veksler ægteparret mellem feriesejlture til Sverige og Danmark, mens det i weekenden nemt bliver tid til en tur til Læsø. Børn med Prisen for at have sin båd i Sæby Havn er 4000 kroner om året, og for de penge er der medregnet vinteropbevaring på kajen. Når sejlerne har travlt med at hive bådene op på land, skyldes det dels, at vejret ikke mere egner sig for sejlture og dels, at forsikringen kræver, at man trækker båden på land inden en bestemt dato. Man kan dog få udvidet sin forsikring, så båden kan blive i vandet hele året. Da børnene var yngre blev det til mange sejlture sammen, men da poderne nåede en vis alder, var det ikke så interessant mere. Efter de er blevet voksne, er interessen dog kommet tilbage, og når Briza stævner ud på ferie hænder det ofte, at børnene støder til forskellige steder og sejler med nogle dage. Men nu er det slut for i år, og mens Knud Kurtzmann slukker for en pumpe, der brummer et eller andet sted i båden, siger vi tak for hjertegræs og ferieminder.