Lokalpolitik

Tak for indrømmelsen

Læserbrev

AALBORG HAVN: Jeg blev så glad i onsdags, da jeg hørte at Aalborg Havn nu vil vurdere alle ejendomme og grunde inden de evt. sælges. For det er da en god idé at vide hvad en ting er værd, inden man sælger det. Det er faktisk derfor der er mennesker, der lever af at vurdere både møbler, biler, heste og sågar byggegrunde. Og heldigvis for det, for ellers kunne man jo komme i den uheldige situation, at man solgte noget til under markedsprisen! Særligt hvis der er tale om salg af noget, som reelt ejes af Aalborg Kommunes borgere, vil det være uheldigt, for så er det skatteborgernes penge, der ryger ud af vinduet ved et salg. Problemet er bare, at det måske er netop den situation vi står i med Aalborg Havns salg af Østre Havn. Borgmester Henning G. Jensen, der er formand for Aalborg Havn, har i alt fald oplyst, at Østre Havn hverken blev særskilt vurderet eller sendt i udbud, inden den pludselig blev solgt i 2006. EU-kommissionen har ellers i en lignende sag udtrykkeligt angivet, at offentlige myndigheder enten skal anvende en udbudsprocedure eller udføre en uafhængig vurdering af en eller flere vurderingssagkyndige, før der indledes forhandlinger om salg. Derved fastlægges markedsværdien på grundlag af almindeligt accepterede markedsindikatorer og vurderingsstandarder. Det er jo klar tale, og jeg synes i hvert fald princippet om, at man undersøger værdien inden salg, er en god idé! Når borgmesteren nu vil have alle Aalborg Havns ejendomme mv. vurderet bifalder jeg det fuldt og helt. Men jeg vil også have lov til at undre mig: For hvis borgmesteren mener, at den praksis han hidtil har ført i Aalborg Havn var OK – hvorfor ændrer han den så nu? Jeg synes det er et højest relevant spørgsmål, for én mulighed er jo, at man har fundet ud af, at det man gjorde i forbindelse med salget af Østre Havn ikke var godt nok. At processen omkring salget var forkert og Aalborg Havn derved måske ikke har opnået markedsprisen for grunden? Den undrende offentlighed savner stadig svar fra Borgmesteren: Hvorfor blev Østre Havn ikke udbudt offentligt eller i det mindste vurderet inden salg? Foreløbig vil jeg dog gerne sige borgmesteren tak fordi han er kommet til den konklusion, at det er godt at kende prisen på borgernes ejendom inden han sælger den.