Aalborg

Tak for opbakningen

NATTEVAGT:En stor tak til Beboerpårørenderådet på plejehjemmet Hellashøj for opbakningen i sagen om nedskæringen af nattevagten. Desværre var jeres og nattevagternes egne opråb forgæves. I august 2007 vedtog Aalborg byråd at spare på nattevagten ved at sætte normeringen op til 25 beboere, før der skulle ansættes to vagter. Det er lykkedes vores plejehjemsleder at få budgettet til at hænge sammen, sådan at vi forblev to nattevagter, indtil nu. Nu er der så igen gang i sparekniven, og nu er der ikke råd til det længere. Så fremover bliver normeringen på Hellashøj en vagt i nattetimerne. Vi har fravalgt at arbejde alene, fordi vi mener, beboernes sikkerhed og vores arbejdsmiljø forringes væsentligt. Det er jo bevist at alenearbejde er usundt. Vi synes det er trist, at byrådet valgte at spare på det område. Så vidt vi ved, drejer det sig om -5 plejehjem, der er ramt af nedskæringen, og det kan da ikke batte meget i kommunekassen. Og hvad har egentlig ændret sig, siden byrådet, efter en uheldig episode på plejehjemmet Otiumgården, besluttede af sikkerhedsmæssige hensyn at der "skulle" være 2 om atten på de små plejehjem??? Måske er det en sag for FOA!