Vestbjerg

Tak for råd

DIMSER:Vi oplever for tiden en voldsom stigning af priserne på dagligvare. Stigningen er så voldsom, at de 15 pct. lønforhøjelse, som sygeplejerskerne vil have over tre år, sandsynligvis ikke engang kan dække inflationen i perioden. For folkepensionisterne, som et helt liv har betalt til folkepensionen for at kunne nyde en sikker alderdom, er underlagt regeringens udsultningsprogram i en grad, så der snart, ikke er midler til indkøb af de daglige fødevare. Derfor må det hilses velkommen, når Erling Bonnesen, Venstres næstformand i socialudvalget (22.5.) i radioen sagde, at pensionisterne kan købe elektroniske dimser, da de bliver billigere. Han manglede imidlertid, at oplyse hvor lang tid dimserne skal koge for at være spiselige. Hans Eriksen Bakkelyvej 6, Vestbjerg hanseriksen2@hotmail.com www.pengegud.dk