Frederikshavn

Tak hr. Hedegaard. Og dog!

SKICENTERET:Det er selvfølgelig dejligt, at endnu en politiker har forståelse for vores situation, men det er en ringe trøst, når vi i denne sag er blevet behandlet arrogant og ganske uacceptabelt af det system, som hr. Hedegaard jo selv er en del af. Jeg blev første gang gjort opmærksom på planerne for skicenteret 31. maj 2002, hvor jeg modtog debatoplæg. På debatmøde den 18. juni 2002, blev vores indsigelser meget arrogant afvist af hr. Anders G. Mikkelsen, som sågar udtalte, at han ikke ville garanterer, at tilkørsel til det nye område ikke ville ske gennem vores kvarter. Dybt rystet valgte vi alligevel at gå ind i sagen på en konstruktiv måde, og foreslog, bl.a. at flytte skibakken til den anden side af bakken. Dette forslag blev på samme arrogante måde afvist, med den begrundelse, at bakken så ville vende ryggen til byen. OG HVAD SÅ! hr. Mikkelsen betyder forholdene for os borgere, som du for nyligt har lavet handel med, intet? På et møde med kommunen (i anden anledning) den 28. oktober 2002 fik vi pludselig håb. Kommunen lovede, at indkalde alle borgere i Båder Bæk til møde om skicenteret i starten af januar. Endnu engang må vi konstaterer, at Frederikshavn Kommune er utroværdig og ganske uacceptabelt arrogant. Intet har vi hørt, ingen indkaldelse, ingen aflysning og ingen forklaring på, hvorfor det, vi blev lovet, ikke blev til noget. Tværtimod ser vi hr. Anders G. Mikkelsen tone frem på TV-Nord og udtaler, at når eksperter siger, at centeret skal ligge der, så skal det det. Hvis eksperter fortalte hr. Anders G. Mikkelsen at Månen var grøn, så var den det nok. Dagen efter er det borgmester Erik Sørensen der toner frem på TV-Nord og forsøger at bilde offentligheden ind, at vi vidste besked i februar 2002. Det passer ikke, hr. borgmester, men derimod er det en kendsgerning, at Frederikshavn kommunen allerede helt tilbage i 1998 vidste, at investorerne var interesseret i netop den bakke. Så havde det været god handelsetik, at informere eventuelle købere om, at den risiko/mulighed var der. Det er derfor en ringe trøst, at hr. Hedegaard har forståelse for vores situation. jJeg tror nu også, at det mest er hr. Hedegaards dårlige samvittighed, der nager. Det ville min også gøre, hvis jeg var en del af det system, som behandler sine borgere på den måde.