Lokalpolitik

Tak til Eva Kjer

Jeg vil gerne indlede med at sende en hjertelig tak til Socialminister Eva Kjer Hansen fra Venstre, fordi hun har kickstartet debatten om den stigende ulighed i Danmark.

En enkelt velvalgt bemærkning om at Venstre vil arbejde for at skabe større ulighed i Danmark har på glimrende vis bestyrket mistanken om regeringens egentlige mål. Jeg vil samtidig godt have lov at råbe et højt TILLYKKE i respekt for en politisk modstander, der i flot stil har nået sit mål. Og så må jeg nøjes med at glæde mig over at der er blevet rejst en meget væsentlig og relevant samfundsdebat om hvordan vores samfund skal udvikles. Der kan efterhånden ikke herske tvivl om, at uligheden i Danmark er kraftigt stigende og det synes at være med den siddende regerings accept og bistand. Her gik jeg ellers rundt og gjorde mig forestillinger om at selve formålet med at have et samfundsfællesskab burde have det politiske mål at mindske uligheden og effekterne af den negative sociale arv, ikke at øge uligheden. Jeg er af den klare opfattelse at vi alle vil have størst gavn af at forsøge at skabe den størst mulige lighed. Og nej, det betyder ikke at alle skal have det samme og at ingen må have det bedre end andre. For mig betyder det at skabe lighed i samfundet at alle skal have reelt lige mulighed for at skabe sig et godt liv. Det der ofte glemmes i debatten om lighed er, at lighed ikke opnås ved at give alle det samme eller behandle alle ens. Lighed opnås ved at give folk forskellige vilkår i forhold til behov og livssituation. Sagt med andre ord lighed opnås ved at behandle folk forskelligt, ulige om man vil. Et godt eksempel på hvorledes man, ved at behandle alle ens, øger uligheden i Danmark, er regeringens skattestop. Når man efterlever et "lighedsprincip", hvor ingen skat må stige og der derfor heller ikke er råderum til at lette skatten for de laveste indkomster, så kan det vel være at man på papiret skaber den lige mulighed for at alle borgere kan være "sin egen lykkes smed". Det kræver dog ikke megen indsigt at gennemskue at det kun er de stærkeste og mest velhavende, der kan drage fordel af denne "lighed". Med andre ord så får samfundets velstillede frit spil til at samle mere velstand og de, som har hjælp behov, må så skyde den berømte hvide pind efter fællesskabets støtte. Det siges, at der en del af Venstre som kan betegnes som "HøjskoleVenstre", bl.a. fordi at man hylder Grundtvig. Jeg tror at det ville være gavnligt om man havde noget mere fokus på hans ord om at "når få har for meget og færre for lidt, da har vi i sandhed drevet det vidt." Jeg bliver også stærkt bekymret, når jeg i en TV debat på DR2 hører en Venstre-borgmester glad og fro foreslår, at rige forældre skal have mulighed for at tilkøbe kvalitetsydelser i den kommunale børnehave, såsom museums- og teaterbesøg mm. Jeg kan næsten ikke komme i tanke om, hvad der ikke er galt med et sådant forslag. Det lyder måske meget godt lige i forbifarten, men jeg håber og tror at de fleste ved nærmere eftertanke kan komme i tanke om hvorfor det ikke er et godt forslag. For det første er børnene vores fælles fremtid, de fortjener alle de bedste muligheder for udvikle sig og lære, deres muligheder skal ikke reguleres efter hvem deres forældre er. For det andet er jeg ikke begejstret for tanken om at kommunerne skal tilbyde pasningstilbud, hvor en integreret del af tilbudet er at rige forældre kan tilkøbe ydelser og andre måske ikke har råd til. Børnepasning er meget dyrt i forvejen, og en stor udgiftspost for børnefamilierne. Skulle det offentlige så oven i hatten være garant for børn af mindre bemidlede forældre fra lives start kommer bagefter og ikke præsenteres for eksempelvis kulturelle tilbud. Jeg har en ambition om at alle pasningstilbud i dette land skal indeholde den slags tilbud. Alt for mange børn kommer i dag ikke med deres forældre ud og opleve kultur, teater, svømmehal mm. Derfor mener jeg, at det er langt bedre om disse børn blev sikret sådanne oplevelser med fællesskabets hjælp. Jeg håber at alle vælgere tænker sig godt og grundigt om, også inden de sætter deres kryds til det forestående kommunalvalg. Tænk over hvad det i virkeligheden er de forskellige partier står for. I forhold til hvad Venstre står for, så er det efterhånden spændende at følge hvordan mange af partiets fremtrædende medlemmer efterhånden har svært hvad at skjule hvad den ægte liberalistiske Venstre-politik går ud på. Fogh gør ganske vist mange krumspring for at "få låget på igen", når en minister mod Foghs vilje kommer til at sige hvad partiet i virkeligheden står for. Tak til alle de Venstre-folk, der har mod og mandshjerte til at sige hvad de i virkeligheden mener. Jeg har i ovenstående gjort et forsøg på at redegøre for hvad jeg står for! Inge Kjær er 28 år. Uddannet cand. scient. adm. fra Aalborg Universitet. Har siden 1996 været medlem af Socialdemokratiet og haft en lang række tillidsposter. Er opstillet som byrådskandidat for Socialdemokraterne i Aalborg Kommune. Sidder i bestyrelsen for Det Hem'lige Teater.