Militær

Tak til Venstre og ligesindede

Debatindlæg af Bjarne Laustsen (S) Det kan være svært som aktiv politiker både at passe sit politiske arbejde samt at in-formere pressen om de små og store sejre, som man oplever som politiker. Derfor skylder jeg Jens Mølbak og ligesindede venstrefolk en tak, fordi de gør andre opmærksom på min gøren og laden i små og store sager til gavn for nordjyske borgere, og mit forsøg på at forsvare nordjyske interesser i landspolitikken. En ting er, at socialdemokraterne er tilfredse med deres lokale folketingskandidat, men når venstres byrådsgruppe roser undertegnede, så er der selvfølgelig grund til at være på vagt. Jeg ville uendeligt gerne have delt disse roser med venstres lokale folketingskandidat. Men ligesom så mange andre har jeg haft svært ved at se, at der skulle være grund hertil. Jeg har manglet opbakning til at hjælpe Skagen i forbindelse med nedlæggelsen af Skagen Kaserne og i sagen om kompetencefordelingen mellem Flådestation Frederiks-havn og Korsør Flådestation samt om udbygningen af Flådestation Frederikshavn. Der gik en hel måned - inden det var muligt, at få Forsvarminister Svend-Åge Jensby i tale. En sådan langsommelighed kan og vil jeg ikke acceptere. Da fru Carlsen ikke kunne få sin SOSU-uddannelse krævede jeg selvfølgelig straks handling og reaktionen udeblev heller ikke. Det behøver Jens Mølbak ikke at betvivle. Jeg har i den forbindelse videregivet al relevant information til Jens Mølbak. At Jens Mølbak så ikke kan glæde sig over at arbejdsløse i Frederikshavn, nu kan blive omskolet til Social- & sundhedshjælper, er hans eget problem. Men det er der til gen-gæld mange andre, der er meget glade for. Hvis vi skal nå resultater sammen, kræver det et stærkt sammenhold mellem de nord-jyske folketingsmedlemmer. Men det kræver vilje og fasthed også til at gå imod sin eg-ne når det er påkrævet.