EMNER

Takker og buer i 100 år

Vodskov Kirke ligner en gammel landsbykirke men er faktisk "kun" fra 1906.

Sagfører A. Olesen fik sine buer på den side af kirken, som vender ind mod bakkerne. Til den anden side, som ses fra hele byen, har korsarmen takker - sådan som også kirketårnet har. Foto: Mogens Anthonsen

Sagfører A. Olesen fik sine buer på den side af kirken, som vender ind mod bakkerne. Til den anden side, som ses fra hele byen, har korsarmen takker - sådan som også kirketårnet har. Foto: Mogens Anthonsen

Umiddelbart kan man tro, at der er gået kuk i tidsregningen ved konstatering af, at Vodskov Kirke 6. juni kan fejre sine første 100 år. Som den store, hvidkalkede kirke ligger med Hammer Bakker som baggrund og ses viden om, ligner den de fleste landsbykirker, som er meget ældre. Men det er rigtigt - og det er heller ingen tilfældighed: Arkitekten, en af tidens dygtigste, P. V. Jensen Klint, som senere byggede Grundtvigskirken i København, tillempede, som det hedder i alle beskrivelser, den nye kirke til dansk landsbykirkestil, hvor flere stilarter er repræsenteret. Og ikke nok med det: I Vodskov er mangfoldigheden langt mere påfaldende end andre steder: Kirkens to korsarme er ikke ens. Den sydlige har ligesom tårnet kamtakkede gavle, sådan som arkitekten ville have det, mens den nordre korsarm har buer, for sådan ville sagfører A. Olesen have det. Og det var ham, der betalte for at få kirken opført. Oprindeligt hørte Vodskov til Hammer Sogn og den lille Hammer Kirke i bakkerne, men op imod forrige århundredskifte begyndte man at tale om, at der var brug for en ny kirke. Det var byens matador, sagfører A. Olesen, enig i - og han satte kirkebyggeriet i gang og betalte, hvad det kostede. I 1985 blev sognet selvstændigt og samtidig selvstændigt pastorat. De 100 år fejres på forskellig vis. Der er reception i kirken på dagen, 6. juni, og dagen efter er der morgenbord og festgudstjeneste, og endelig 11. juni holdes der fest for de 100 år. De bliver også markeret af Horsens-Hammer Hjemstavnsforening, som er rykket fra lokalerne på Liselund til Vodskov Bibliotek med en særudstilling i anledning af 100 året. Her vises billeder og avisudklip fra arrangementer gennem årene, og også gamle rekvisitter og dokumenter fra de første år vises frem, ligesom man kan se et gammelt hjemmealtersæt med tilhørende kuffert.