Hospitaler

Takster kvæler innovation

Telemedicin er et af de nye flotte ord, der bliver brugt, når regeringen taler om at styrke innovationen på sundhedsområdet. Det lader desværre ikke til, at ordene bliver fulgt op af handling. Hospitalerne mister ligefrem penge på at indføre telemedicin.

Der er bred enighed om, at der er behov for smarte, digitale løsninger på sundhedsområdet. Telemedicin er et godt bud på en sådan løsning, hvor man både kan spare penge og tilbyde en bedre behandling. Derfor er det så frustrerende, at brugen af telemedicin bliver bremset af en gammeldags finansiering. Med takstordningen får hospitalerne kun penge for fysiske patientbehandlinger. Hele ideen med telemedicin er, at patienten ikke behøver at være til stede fysisk. Sundhedsstyrelsen erkender, at hospitalerne bør få penge til telemedicinen, men en ny ordning vil være flere år undervejs. Det kan ikke være rigtigt, at systemet er indrettet, så det ikke kan betale sig at være nyskabende. Hos SF er holdningen, at systemet bør indrettes så det opfordrer til innovative løsninger og ikke spænder ben for dem. Eftersom telemedicin er blevet indført flere steder, til trods for at afdelingerne mister penge på det, viser, at det ikke er viljen fra medarbejderne, som mangler. Det er på tide, at finansieringen bliver indrettet, så det aktivt fremmer nye teknologiske løsninger og belønner dem som bruger dem. Fremtidens sundhedssystem afhænger af det!