Lokalpolitik

Takster på vand stiger

Økonomiudvalg spredte takststigning på spildevand over fire år.

Hjørring Vandselskab har bedt om store takststigninger for at kunne renovere kloakkerne. De har blandt andet problemer med at klare vandmasserne visse steder.	 Arkivfoto: Bente Poder

Hjørring Vandselskab har bedt om store takststigninger for at kunne renovere kloakkerne. De har blandt andet problemer med at klare vandmasserne visse steder. Arkivfoto: Bente Poder

Borgere og virksomheder får stigende spildevandsafgifter over de næste fire år. Hjørring Vandselskab A/S har bedt økonomiudvalget om en takststigning på 27 procent over to år, men økonomiudvalget forlangte stigningen spredt over fire år. Spildevandsafgiften lander dermed på 24,90 kroner pr. kubikmeter næste år stigende gradvist til 30 kroner pr. kubikmeter i 2014. - Vi synes, at stigningen i løbet af to år blev for meget for borgerne og virksomhederne. Vi har desuden vedtaget en principiel beslutning om stigning for 2015, men da dette jo er en stigning, som angår det nye byråd til den tid, kan vi kun gøre stigningen principiel, siger borgmester Arne Boelt. Den faste afgift på spildevand lander i 2012 på 750 kroner. Den stiger gradvist til 1050 kroner i 2014. Med stigningerne kommer priserne i Hjørring Kommune op på det prisloft, som er tilladt af prisloftmyndigheden - Forsyningssekretariatet. - Vi er nødt til at hæve spildevandsafgiften for at leve op til de krav til kloakker, der kommer. Takststigningerne giver penge til en helt nødvendig renovering af kloakkerne, siger Arne Boelt. Vandselskabet ønskede også at bruge nogle af pengene til at nedbringe selskabets gæld på 165 millioner kroner. Borgmesteren understreger, at takstniveauet i Hjørring Kommune ikke bliver højere end i nabokommunerne. Kubikmetertaksterne på drikkevand hæves ikke. Det gør kun den faste afgift, som stiger fra 600 kroner i år til 1200 kroner næste år. Hjørring Vandselskab havde regnet med at få 183 millioner kroner ind over to år. Nu kommer man til at mangle 70 millioner kroner. - Vi skal dog nok klare det. Vi må sprede vores gældsafvikling over nogle flere år og vi må kigge på vore prioriteringer af opgaverne, siger vandselskabets bestyrelsesformand, Peter Duetoft (S), som i øvrigt også er medlem af økonomiudvalget.