Børnepasning

Taksterne får endnu et hak

Børnepasning stiger, de ældre skal betale mere for maden, og vandet bliver dyrere

SÆBY:Der er i Sæby Kommunes budget for 2003, der kommer til endelig afgørelse på tirsdag, lagt op til, at en række kommunale takster får endnu et hak. Det gælder bl.a. børnepasning, mad til ældre, vandprisen og ikke mindst vandafledningsafgiften. Den samlede pris for en kubikmeter vand når således i følge den takstoversigt, der indgår i budgettet, næste år op på 26,06 kr., når moms og vandafledningsafgift er medregnet. I øjeblikket er prisen 23,62 kr. Vandafledningsafgiften vil nemlig stige fra 15,60 til 18,10 kr. pr. kubikmeter, mens prisen for kommunalt vand stiger fem øre pr. kubikmeter til 2,75 kr. Priserne skal tillægges moms. Dertil kommer, at den faste afgift pr. boligenhed stiger fra 390 til 400 kr. plus moms. Børnepasning Det bliver samtidig næste år dyrere at få sine børn passet ved kommunal foranstaltning. Prisen for at have et barn i dagpleje i indtil 32 timer om ugen stiger således fra 1435 til 1480 kr. om måneden og for mellem 33 og 48 timers dagpleje fra 2150 til 2220 kr. Forældrebetalingen stiger også i børnehaver og integrerede institutioner. Den månedlige betaling for heldags forskolebørn stiger således fra 1570 til 1610 kr., for halvdags fra 785 til 805 kr., for heltids skolebørn fra 645 til 660 kr. og for halvtids skolebørn fra fra 325 til 330 kr. Forældrebetalingen i skolefritidsordningen for indtil 40 timer bliver fortsat 350 kr. om måneden, mens den for børn, der tilbringer 41 timer og mere i skolefritidsordningen øges fra 695 til 705 kr. Alle de nævnte beløb gælder den månedlige forældrebetaling, der dog kun opkræves i 11 af årets 12 måneder. Ældreområdet Ældre på plejehjem kommer næste år til at betale lidt mere for maden. Madprisen for to retter mad om dagen stiger nemlig fra 45 til 46,50 kr. Samtidig stiger "pakkeprisen" for mad til beboere i ældreboliger fra 2616 til 2697 kr. om månenden. De samme beløb er gældende for den obligatoriske pris for beboere på plejehjem, mens den frivillige "pakkepris" for plejehjemsbeboere stiger fra 1119 til 1154 kr. om måneden. Også prisen for ophold på Sæby Plejehjem sættes i vejret, nemlig fra 1185,40 til 1205,92 kr. pr. døgn - og prisen pr. person på Sæby Ældrecenters plejeafsnit fra 661,43 til 691,69 kr. i døgnet. Renovationen For den kommunale renovatiosordning sker der også takstændringer næste år - og det både i opadgående og nedagående retning. Prisen for 52 tømninger af 110 liter affaldsække - det normale hos en almindelig husstand - falder således fra 879 til 890 kr. plus moms. Til gengæld bliver det lidt dyrere få containere tømt. De findes i fire størrelser. For den mindste, på 240, stiger prisen for 52 tøminger om året fra 1669 til 1676 kr. plus moms Samtidig kan både parcelhusejere, sommerhusejere og virksomheder glæde sig over, at den særlige årlige miljø- og genbrugsafgift falder næste år - for boliger fra 714 til 629 kr., for sommerhuse fra 357 til 315 kr. og for virksomheder fra 244 til 218 kr. I alle tilfælde skal priserne her tillægges moms.