Takstregulering for affald nedstemt i udvalg

Et flertal i teknik- og miljøudvalget er imod at tilgodese visse befolkningsgrupper ved tømning af små containere.

Bertil Mortensens forslag vand t ike gehør i teknik- og miljøudvalget, hvor kun Henrik Christensen (S) støttede ham. Arkivfoto: Lars Pauli

Bertil Mortensens forslag vand t ike gehør i teknik- og miljøudvalget, hvor kun Henrik Christensen (S) støttede ham. Arkivfoto: Lars Pauli

Et forslag fra Bertil Mortensen (SF) om at nedsætte affaldstaksterne for en 70 l- container og til gengæld hæve prisen for en 140 l. container er blevet nedstemt af et flertal i teknik- og miljøudvalget i Rebild Kommune. Her påpeger Gert Fischer (V) som formand, at det kommunale renovationssystem ikke er en social foranstaltning, men i stedet skal hvile i sig selv økonomisk. En anden modstander, Mogens Schou Andersen (DF), påpeger, at skal en bestemt gruppe betale mindre, betyder det en stigning for andre, eksempelvis børnefamilier, hvilket han er stærkt imod. Forslagsstilleren selv er overrasket over modstanden hos V og DF, fordi begge i deres partiprogram fremhæver at være grønne og miljøbevidste samt de ældre og svage borgeres talerør og beskyttere.