Lokalpolitik

- Taktisk karaktermord lykkedes ikke

BYGGESAG: Jeg undrer mig meget over formanden for børne- og kulturudvalget, Jack Jensen (V). Over dit udfald mod mig i NORDJYSKE, og min håndtering af byggesagen i Grønnegade. Jeg ved tilfældigvis helt sikkert, at hverken borgmesteren, Erik Hovesen, eller dig for den sags skyld, endnu har indleveret jeres anklager mod mig til Tilsynsrådet for Nordjylland. Jeg troede dog i det mindste, at politifolk skulle have hold i billetterne, når man anklagede folk. Du antyder, at jeg ikke er interesseret i at få sagen afklaret inden kommunevalget, men jeg kan oplyse dig, at også der, tager du helt fejl. Jeg har tværtimod selv umiddelbart efter byrådsmødet indleveret sagen til tilsynsrådet, som allerede nu har behandlet sagen. Det fremgår klart og tydeligt af afgørelsen, at undertegnede overhovedet ikke har foretaget sig noget ulovligt i denne sag. Så kære Jack Jensen, Venstres taktik om at lave et karaktermord på mig, lykkedes heller ikke denne gang. Man kunne læse i NORDJYSKE lørdag, at jeg har klaget til Folketingets ombudsmand over kommunaldirektøren i Nibe. Det må jeg på det kraftigste afvise. Jeg har derimod bedt Folketingets ombudsmand vurdere, om det notat som borgmester Jens Østergaard Madsen (V) har fået sin forvaltning til at lave i sagen om Grønnegade 13, er udtryk for god forvaltningsskik. Jeg kan da ikke tænke mig, at kommunaldirektøren af egen drift har udformet et anklageskrift mod mig. Jeg går da ud fra, at det stadigvæk er borgmesteren, der er den øverste chef. Han har da i alt fald selv skrevet under på notatet. Folketingets ombudsmand har svaret mig, at det er for lille en sag til, at han vil bruge ressourcer på den, og det har jeg da forståelse for. Jeg kan så samtidig glæde mig over, at tilsynsrådet afgørelse helt underkender borgmesterkontorets notat. (forkortet af red.)