Redningsvæsen

Tal for brandsyn lægges ud på hjemmeside

Beredskabsstyrelsen offentliggør kommunale brandsynstal

SKAGEN:Skagen Kommune er en af en række kommuner, som i fjor ikke nåede at få gennemført nær det antal brandsyn, der skulle have været foretaget. Faktisk nåede kommunen kun at få gennemført 55 procent af de nødvendige brandsyn, og det virker umiddelbart som en meget lille procentdel. Om det er noget helt specielt eller om det, desværre, er almindeligt, at de kommunale beredskaber ikke får gennemført det antal brandsyn, der skal gennemføres efter loven, får alle med adgang til internettet nu mulighed for at undersøge. Beredskabsstyrelsen lægger i år for første gang brandsynstallene for alle kommuner ud på nettet. Tallene vil blive lagt på Beredskabsstyrelsens egen hjemmeside. Den oplysning - eller trussel om man vil - understreger Beredskabsstyrelsen også i et brev til Skagen Kommunes Beredskabskommission. Beredskabsstyrelsen har reageret over for kommissionen efter at man har modtaget oplysningerne om antal brandsyn i 2002. Styrelsen ønsker en bekræftelse på, at de opgivne antal brandsyn nu også er korrekte, og i brevet understreges, at det kan få fatale følger, hvis man ikke ved et brandsyn får konstateret eventuelle fejl i institutioner, forsamlingslokaler, virksomheder og andre steder, hvor der efter loven skal være brandsyn. Beredskabsstyrelsen har samtidig bedt om at få kommunens redegørelse for, hvad man vil gøre for i fremtiden at få gennemført de lovpligtige brandsyn. Formanden for Beredskabskommissionen, borgmester Hans Rex (V), oplyser, at kommissionen allerede på dets møde i marts, hvor det fik forelagt tallene for brandsynene, gjorde det klart, at brandsynene skal have første prioritet. - Det er et krav for kommissionens side, at der skal foretages det lovpligtige antal brandsyn. - Det er beredskabschefens opgave at sørge for, at brandsynene bliver gennemført, og det går vi i kommissionens ud fra, at han gør, siger Hans Rex. Beredskabsforvaltningen i Skagen Kommune havde et noget usædvanligt år i fjor, idet der blevet brugt megen tid på en omstrukturering af beredskabet. Omstruktureringen betød blandt andet, at afdelingen fra nytår 2002-2003 blev skåret kraftigt ned, idet to medarbejdere fratrådte. På Beredskabskommissionens møde i sidste uge fik den forelagt en status over brandsynene i år. Den viser, at der per 16. juni var gennemført seks ud af 104 lovpligtige brandsyn. I 2002 blev det gennemført 58 brandsyn, og der skulle have været gennemført 105. I Beredskabsstyrelsen oplyser distriktsbrandindspektør Bent Jørgensen, at landets kommuner har frist til udgangen af juni med at svare på styrelsens henvendelse. Det er et overordnet krav, at 95 procent af alle lovpligtige brandsyn skal gennemføres, og en foreløbig gennemgang af kommunernes tal viser, at der blot er gennemført 84 procent. I Beredskabsstyrelsen kan man endnu ikke sige, hvornår de kommunale brandsynstal vil være tilgængelige på hjemmesiden.