Frederikshavn

tal for endagshandlen i Frederikshavn

Hvert år offentliggøres tal for endagsturismens betydning for blandt andet Frederikshavn. Color Line lukkede deres rute i Frederikshavn i 2008, og de nyeste offentliggjorte tal er fra 2007. De viser at 294. 658 norske endagshandlende brugte 231,896 millioner danske kroner. I 2007 var der 128.000 svenske endagsturister som brugte 52,480 millioner danske kroner. Totalt blev der således brugt 422,658 millioner danske kroner altså næsten en halv milliard danske kroner.