tal fra FØdeklinikken i frederikshavn

Tallene i denne boks dækker perioden fra åbningen den 1. marts 2004 til december 2004. Det er disse tal, der er baggrund for en ny rapport om Fødeklinikken. ] I perioden er der født 87 børn på klinikken, heraf 1 ved akut kejsersnit. ] Klinikken har ydet barselomsorg til 145 nybagte familier. ] Yderligere 17 fødende blev overflyttet fra klinikken til special-afdelingen i Hjørring med jordemoder, som er blevet og har født med dem i Hjørring. En enkelt af de 17 er efter eget ønske blevet overflyttet til Aalborg. ] Herudover er 10 gravide, som oprindeligt ønskede at føde i Frederikshavn, omvisiteret til Hjørring før fødslen, fordi de er gået over tiden eller har haft langvarig vandafgang. ] Fem børn er efter fødslen overflyttet til børneafdelingen i Hjørring. Begrundelserne har eksempelvis været gulsot eller lavt blodsukker.