Børnepasning

Tal på børnene

} SINDAL: Personforvaltningen har netop forsøgt at gøre børnetallet for 2005 i de kommunale institutioner op og har regnet sig frem til følgende: Dagplejen 184 børn, Ulvehaven 56, Møllebakken 45, Fritidscentret 81, Vejlund 57, Pyramiden 38, Astrup SFO og klub 67/30, Hørmested Landsbyordning 29/28, Lørslev landsbyordning 55/52, Lendum SFO og klub 60, Mosbjerg SFO 40, Sindal SFO 136 og heldagsklassen 10. Fritidscentrets klub er indstillet til lukning, og i stedet er to af disse klub-elever, som er i SFO-aldersgruppen, blevet flyttet til Sindal SFO - alt i alt er der tale om et antal børn i de forskellige institutioner på 989. Forvaltningen har regnet sig frem til, at der på børnehaveområdet er en stigning på 11, som isoleret set, giver en merudgift på 394.000 kr.