EMNER

Tal på de indsatte

Kriminalforsorgens seneste opgørelse viser, at knap 23.000 personer fik en dom i 2007. Af dem er 7572 unge under 25 år. Godt hver tredje indsatte i landets fængsler, arresthuse og pensioner er 24 år eller derunder. Blandt de unge, der får en ubetinget frihedsstraf, er tilbagefaldet til ny kriminalitet inden for to år tordnende højt. Mere end 40 procent af de yngste fanger dukker statistisk set op i straffesystemet igen.