Tal på skatteeffekt

Borgere i Hjørring med høje uddannelser betaler 60.000 kr. mere i skat end de borgere, der er gået ud af folkeskolen.

Skolevæsen 13. februar 2011 13:00

Høj uddannelse har stor effekt på Hjørring Kommunes økonomi. Skatteindtægten for kommunen er knap 60.000 kroner højere om året for hver borger, der har taget en lang videregående uddannelse, sammenlignet med en borger, som ikke har uddannet sig efter folkeskolen. Der er blot ikke så mange af de meget veluddannede, der har valgt at bo i kommunen. Faktisk under tre procent af alle skattepligtige borgere. Grundlag fra 2008 Det viser en helt ny analyse konsulentfirmaet Damvad har lavet for Hjørring Kommune. Grundlaget er tal fra 2008, og her var der i alt 1353 skattepligtige indbyggere med lange videregående uddannelser. Og deres skattebetaling lå i gennemsnit 59.902 kroner højere end borgere med grundskolen som baggrund. Den sidstnævnte gruppe omfattede derimod 21.650 personer eller 42 procent af alle skattepligtige borgere. - En af konklusionerne i analysen er, at det har en stor merværdi at satse på øget uddannelse, siger projektkoordinator Lisbeth Bilde, Hjørring Kommune om tallene. Pressede budgetter Og netop det at satse mere på uddannelse er kommunen gået i gang med. I en tid med pressede budgetter er et bedre uddannelsesniveau en vej til at lette presset på kommunekassen. For godt fjorten dage siden underskrev borgmester Arne Boelt en samarbejdsaftale med Aalborg Universitet og EUC Nord. Og forleden præsenterede Lisbeth Bilde resultatet af Damvads analysearbejde på et seminar, hvor Erhverv Hjørring samlede erhvervsledere, politikere, embedsmænd og uddannelsesansvarlige på alle niveauer. Men øget fokus på at højne uddannelsesniveauet har dog en uønsket sideeffekt, som erhvervsdirektør Bo Geertsen kommenterer: - Når de unge i området starter på høje uddannelser, så flytter de ud af området, og de kommer ikke tilbage, når de er færdige med deres uddannelse. Og til det udsagn tilføjer sekretariatschef Bodil Brander Christensen, Aalborg Universitet: - En af vores hovedudfordringer er at fastholde de færdiguddannede her i regionen. 60 procent af dem rejser væk fra Nordjylland. Vores talenter forsvinder, fordi de ikke kan få job. Udsigten til et job er altafgørende for, om de vælger at blive her. Hun havde et længere indlæg på seminaret om studierne på AAU, og hvad man herfra gør for at holde talenterne i området. - De færdiguddannede har en høj jobparathed via studieformen på universitetet, og de er relativt godt ruster til at løfte opgaver fra dag 1, oplyser Bodil Brander Christensen, og understreger derefter at betydningen af matchmaking: - Initiativerne retter sig mod at talenter og virksomheder kan finde hinanden. Det sker i et vist omfang også i Hjørring. - Men vi ser gerne, at endnu flere virksomheder i Hjørring bruger matchmakerordningen. Det kan give et frisk pust at bruge en studerende til at løse en konkret opgave, og nogle gange kan et samarbejde på sigt give et varigt job, udtaler Bo Geertsen. Matchmaking er ifølge ham ret ukompliceret at bruge i forhold til studerende, mens det er sværere at koble videnspersoner på AAU med virksomheder.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...