Aalborg

Tal på tilliden

FREDERIKSHAVN:Forbrugertillid kan omsættes til tal. Nordjysk Konjunkturanalyse sammenfatter sin undersøgelse i såkaldte nettotal. Nettotallet er antallet af adspurgte, som siger, at det går "godt" minus det antal, som siger det går "skidt". Jo højere tallet er, desto større er forbrugertilliden. Nordjysk konjunkturanalyse har spurgt: Hvis du alt i alt i alt skal sammenligne din og husstandens økonomiske situation i dag med situationen for et år siden, vil du så sige, at den er bedre, dårligere eller nogenlunde den samme: Nettotal Frederikshavn 9.2 Nettotal Nordjylland: 2.7 Hvis du kort skal beskrive husstandens økonomi, kan du/I så lægge noget til side hver måned, slår pengene lige til, eller bruger du/I ofte mere end den løbende indkomst. Nettotal Frederikshavn 48.2 Nettotal Nordjylland 45.4 Hvordan tror du husstandens økonomiske situation vil være om et år sammenlignet med i dag? Tror du den vil være bedre, dårligere eller nogenlunde uændret? Nettotal Frederikshavn: 10.5 Nettotal Nordjylland: 10.9 Hvordan vurderer du risikoen for at du eller andre i husstanden bliver arbejdsløs i en kortere eller længere periode inden for de næste seks måneder ? Nettotal Frederikshavn: 67.7 Nettotal Nordjylland: 60.3 Kilde: Institut for erhvervsstudier, Aalborg Universitet.