Tal siger ikke hele sandheden

Brønderslev vil ikke blande sig ikke i, hvem Pandrup Kommune beslutter sig for at gå sammen med. Det er udelukkende et anliggende for Pandrups politikere. Men at Brønderslev er lun på at danne en ny kommune sammen med bl.a. Pandrup er ikke nogen hemmelighed.

Når en ny kommune dannes, bliver de gamle opløst. Der vil derfor ikke være tale om, at nogen kommuner vil dominere, og at de andre bare bliver lagt ind under eksempelvis den største. Et nyt kapitel skrives, og alle er med på lige fod. Dernæst vil jeg gerne rose Lars Kalsen for at interessere sig for beslutningen. For der er ingen tvivl om, at den er vigtigt – måske den vigtigste i kommunal-Danmark nogensinde. Samtidig må jeg også give Lars Kalsens tal et par ord med på vejen. For de fortæller ikke hele sandheden. Vi ved godt, at statistik kan bruges til meget. Men mange tal kræver lidt mere forklaring end bare tallet i sig selv. Ser vi på udgifter pr. indbygger, så er det korrekt, at Brønderslev her ligger på 54.640 kr. pr. indbygger mod f.eks. Pandrups 47.906 kr. og Løkken Vrås 49.304 kr. Men går man ind og undersøger, hvad der ligger bag det tal, så viser det sig, at Brønderslev har de laveste driftsudgifter netto pr. borger med 31.949 kr. i 2004 mod Løkken Vrås 33.221 kr. og Pandrups 32.717 kr. Til gengæld er anlægsudgifterne pr. indbygger højere i Brønderslev med 3522 kr. mod Løkken Vrås 2809 kr. og Pandrups 204 kr. Forenklet kan man sige, at Brønderslev pr. indbygger bruger flere penge på investeringer og udvikling i form af anlægsudgifter – men færre penge pr. indbygger til almindelig drift. M.h.t. den langfristede gæld pr. indbygger så kan vi i Brønderslev ikke løbe fra, at gælden er højere end i de andre kommuner. Men dette skyldes udelukkende, at Brønderslev Kommune har valgt at etablere og udbygge et kommunalt kraftvarmeværk. Det er altså borgernes kraftvarmeværk. Til dette optog kommunen et lån. De andre kommuner ejer ikke et kommunalt kraftvarmeværk. Piller man dette lån ud, så er den langristede gæld på 6179 kr. pr. borger. Pandrup ligger på 6703 kr. pr. indbygger, mens Løkken Vrås langfristede gæld pr. indbygger er på 6772 kr. Endelig er der serviceniveauet, og det er overordentligt vanskeligt at sammenligne kommunerne imellem – selv med nøgne tal. Serviceniveauet dækker over en række forskellige faktorer som demografi, social struktur etc. Tager man eksempelvis ældreområdet, så kan et lavere serviceniveau end gennemsnittet dække over, at den givne kommune har flere selvhjulpne ældre end de kommuner, der ligger over. Med til serviceniveauet hører også effektivitet. Man kan derfor ikke udelukke, at kommuner med lavere serviceniveau er mere effektive. Så hvis vi skal sammenligne serviceniveau, er der en hel række faktorer, som skal med i billedet. Og det tillader pladsen ikke her. Til sidst må jeg korrigere Lars Kalsen, når han siger, at indenrigsministeren ikke skal bestemme, hvad Pandrup skal. Det er Folketinget, som har det sidste ord, når det gælder hvilke kommuner, der skal lægges sammen.

Breaking
Statsministeriet indkalder til pressemøde mandag aften
Luk