Fjerritslev

Talenterne møder ikke til træning

FJERRITSLEV:Talentholdet hos Fjerritslev Svømmeklub var i den seneste sæson ramt af tilbagegang. Denne har været så alvorlig, at bestyrelsen vil tage holdets situation til overvejelse inden næste sæson. Det oplyste formand Ole Rasmussen på generalforsamlingen. - Det var nødvendingt at reducere træningen fra tre til to gange om ugen. Svømmerne fik samtidig tilbud om at svømme sammen med holdet "øvede" om mandagen. Foreningen har en kvalificeret træner i Lasse Jørgensen, men vi savner opbakning fra svømmerne. Formanden berettede, at det nye hold for synkronsvømning har trænet meget. - Bestyrelsen ser gerne, at deltagerantallet på dette hold øges. Valghandlingen på generalforsamlingen ændrede ikke på betyrelsens sammensætning, hvor Ole Rasmussen fortsætter som formand med Aino Halsboe som næstformand.