Talentløs handling

Af Jens Iver Nielsen Anna Maries Vej 11, 9631 Gedsted binderup7@hotmail.com EFTERLØNSFORLIG: Afskaffelse af efterlønnen er en talentløs handling. Det skal være mit bud, at flere hundrede tusinde borgerlige vælgere vil blive kastet i hænderne på S og SF, når det går op for dem, hvad forliget i dag betyder. For det første er der mange, der har disponeret deres otium efter det forlig, der blev lavet i 2006. Nu bliver mange familier ramt, hvor manden eksempelvis har valgt at gå på efterløn, og havde forventninger til, at hans fem-syv år yngre kone kunne gøre det samme ved hendes fyldte 60. år - men nu vil der yderligere gå mindst to år længere, inden de kan nyde deres otium sammen. Der er i øvrigt ingen tradition får, at Folketinget vedtager en lov med tilbagevirkende kraft. For det andet er der en meget stor gruppe, der bliver ramt af den nye 1.000.000 kroners regel. Den nye regel vil fjerne enhver tillid til de mange, der sparer op til deres egen pension, når der nu sker en modregning. På sigt vil det betyde, at samfundet skal forsørge mange flere, fordi de vælger ikke at spare mere op, når man ikke kan regne med, at der gælder de samme regler på det tidspunkt, hvor man skal have pengene udbetalt, som da man satte pengene ind. Seniorpensionsordningen bliver en meget dyr ordning, idet mange af dem, som har haft en helbredsmæssig skavank før valgte at gå på efterløn, som de selv havde betalt noget til. Nu får alle samme muligheder uden at den største gruppe har betalt én eneste krone til det. Desuden skal alle nu hives igennem en dræbende proces, som er helt umenneskelig med arbejdsprøvninger o.s.v. En proces, som vil kræve endnu flere ansatte i den offentlige forvaltning. Det værste er dog, at folketingsmedlemmerne har valgt en pensionsalder til sig selv på 60 år, bare de er valgt ind senest i 2007. Den forskelsbehandling er helt urimelig, og vil forhåbentlig få mange til at stemme på S og SF i protest. Det er helt uanstændigt, at de personer, vi har valgt til at styre landet efter en gylden regel om social retfærdighed, nu pludselig har vedtaget at forgylde sig selv med en særbehandling. Det er så grov en handling, at der må indsendes en klage til EU-kommissionen. Vi er en gruppe vælgere, der straks går i gang med at sammenfatte en klage. Det er ufatteligt, at de mange, som har valgt at sikre sig gennem betaling til en efterlønsordning, nu kommer til at betale hele gildet, hvorimod dem, der har valgt at være ligeglade med deres fremtid, nu får nogle fordele eller i værste fald ikke bliver berørt. Vi har her i huset gennem hele vores lange liv støttet 100 pct. op om de borgerlige partier, men med vedtagelsen af så idiotiske regler er vi næste gang at finde blandt dem, der stemmer på den røde blok. Vi har i dag talt med mange andre mennesker, som siger præcist det samme. Det skal være vores håb, at der denne gang kommer så mange proteststemmer, at de borgerlige partier får sig en lærestreg, de kan mærke. Der må være en grænse for, hvad vi skal finde os i af tåbelige handlinger.