EMNER

Talentløs tv-dækning

Pressen har været og er under lup på grund af mistanke om talentløshed og uintelligens.

At mistanken ikke er ubegrundet, ses af den nys overståede demonstration i Aalborg af en gruppe af de danskere, der stadigt har noget tilovers for deres fædreland, var TV 2 News på pletten og kunne fortælle, at 20 minutter før ”take off” var ca. 20 personer af demonstranterne blevet tilbageholdt af politiet. Hvad TV 2 News ikke fortalte var, at det ikke var demonstranterne, men et antal uanmeldte moddemonstranter fra Per Clausens sammenrend af lovløse, der ville teste politiets årvågenhed, der var på spil. På bedste vis isolerede politiet dette politisk ubegavede sammenrend med ordene ”I bliver her til demonstrationen er overstået!” Stor ros til politiet for udvist konduite. Dette havde TV 2 News ikke fattet en brik af, og mikrofonholderen spurgte nu en af deltagerne i demonstrationen, der rettede sig mod indvandreres bandekriminalitet, om ikke det var rigtigt, at han engang havde haft en sag på halsen, der handlede om, hvordan man skaffer sig våben. Den adspurgte svarede, at det demonstrationen rettede sig imod var indvandrerkriminalitet (læs: bandekriminalitet) og at man ikke ønskede restriktioner, der ramte den almindelige lovlydige borger. Nu rettede mikrofonholderen opmærksomheden mod en ”specialist”. Er det ikke fantastisk, at i vrimlen af demonstranter vælger mikrofonholderen at spørge en ”specialist”, der med sikkerhed ikke ved noget som helst om demonstrationen og dens væsen. Hvem havde mikrofonholderen så valgt? Johannes Andersen, der altid er god for en udtalelse. Det er imidlertid ikke ensbetydende med, at hans udtalelse er god. Det blev tydeligt demonstreret, da manden udtalte, at demonstrationen var en flok højreekstremister, hvis eneste formål var, at fremprovokere en moddemonstration for derigennem at opnå en vis identitet. Nu er det med de stand up-komikere, som Johannes Andersen tilhører, at de sjældent har helt ret og sjældent helt uret. Målsætningen med demonstrationen var dels at sætte fokus på indvandrerkriminalitet og det urimelige i, at lovlydige danskeres frihed begrænses. Demonstrationen blev gennemført af tværpolitiske grupper, der hver især havde skrevet under på, at de bekæmpede nazisme, fascisme, kommunisme og islamisme. Det interesserede ikke TV 2 News en disse! Mikrofonholderen kundgjorde nu, at en del af demonstranterne tidligere var blevet forbudt at demonstrere p.g.a. frygt for uro! Alene det at ordene kan komme ud af mikrofonholderens mund, uden at det giver stof til eftertanke (vi har en grundlovssikret ret til at demonstrere her i DK) er forbløffende, men set på baggrund af reportagens aura af ubegavethed ikke uventet. Sandheden er, at nogle demonstrationer ikke har fået den nødvendige tilladelse af frygt for de uroligheder, der kunne opstå i den gruppe, som demonstrationen var rettet imod. Og det var jo ”etwas ganz anders”. At flere og flere antenneforeninger vælger TV 2 News fra, kan jeg faktisk godt forstå.