Planteavl

Taljonglørernes holdeplads

I sin afskedsprædiken som afslutning af formandsposten i Naturfredningsforeningens Aalborg-afdeling kommer Laurits Krog (26.10.) foruden den obligatoriske nedsabling af Landbrugserhvervet med oplysning om medlemstal.

Han beder så mindeligt om ros, fordi medlemstallet er steget med 1360 stk. på et år til 5180. Uheldigvis afslører lidt hovedregning, at det medlemstal, som Krog udbasunerede på foreningens årsmøde oktober 2007 som værende 4000 i virkeligheden kun var 3820! Endnu engang: Tal fra DN skal mødes med skepsis! Mange foreninger opererer med husstandsmedlemskab. Man ganger antal indbetalinger med en faktor, i f.eks. Grænseforeningen 1,75. Det skulle statistisk set være antal personer i en husstand. Bruger DN denne faktor? Eller en større? Endnu en gang til lykke. Krog og hans forening har i årevis arbejdet for, at svineproduktionen i Danmark skulle neddrosles eller allerhelst ophøre. Deres bønner er nu hørt! Dårlige prisforhold og kommuner, der bevidst sylter byggeansøgninger til nye stalde, som skal afløse eksisterende, der falder for kommende indretningskrav pr. nytår 2012-13, gør sit til, at grise i smågrise- og slagtestørrelse sendes i betydeligt antal til Tyskland, hvor afregningen er bedre. Resultatet ses allerede herhjemme via afskedigelser på slagterierne og i byggebranchen; men det bekymrer naturligvis ikke de mange fastansatte undervisere og forvaltningsansatte, der som regel udgør staben i DN’s bestyrelser rundt om i landet. Hvis foreningen ikke siden 1.11. har fået et nyt medlem, er det dens egen skyld, for Knud H. Andersen, Hæstrup, er plukkemoden. Nævnte dato retter han et solidt angreb på min person i almindelighed og mit erhverv i særdeleshed, baseret på mit indlæg 22.10. Hans syn på landbruget er som snydt ud af DN’s næse. Nu må man vel ikke kimse ad en mand, hvis idégrundlag er baseret på erhvervet, som det forefandtes i 1950’erne, men han har formodentlig opdaget, at det omgivende samfund heller ikke længere er som dengang. Var det virkelig sådan en lykke, når dugdrivende roer skulle toppes af, rykkes op, læsses, køres i kule, alt sammen med håndkraft og tit i regn og pløre? Senere skulle der så halm og jord på kulen, dækkes af igen, måske godt sammenfrosset, køres i roehus og jord ud derfra igen. Den tid må Andersen gerne drømme om. Eller kunne nogen i dag tænke sig at udruste sig med tyk frakke, knætæppe, handsker tillige med en stor klud vædet med sprit og glycerin for at holde varmen og bilens forrude nogenlunde sigtbar ved frostvejrskørsel. Man kan vel ikke kræve gamle dage tilbage, behageligt forsynet med nutids komfort? Andersen mener, der er mio. mio. mennesker i Danmark. Det kommer nok, for her åbner man jo gerne ”ladeporten” for dem, der søger til riget, hvor bistanden er god og vedvarende; men lad os passere 5,5 mio. først. Andersen mener også, at vi i landbruget sprøjter kemikalier ud på afgrøderne som gale, og at alt landets drikkevand er pesticidbefængt. Mærkeligt at vandværkerne nu henter vandet under markerne ude på landet! Vi skal vel ikke have skylden for, at Hjørrings vandpladser i byområdet har været forsøgt holdt ukrudtsfrie med gedigne grundvandssøgende kemikalier med dårlige analyser til følge. Hans kvababbelse over medicinforbruget i staldene er også overskruet. Såfremt dyrlægerne ikke har fuldt styr på udleveringen, bliver de klynget op for mindste forseelse: En mærkat, der mangler et lille hjørne, og embedsværket går i gang. Andersen skulle snarere være utryg ved al den humane medicin, der guffes ned. Affaldsstofferne derfra ender via spildevandsslam på landmændenes marker. Det er billigere for kommunerne i stedet for afbrænding. Det bør han gøre noget ved! På ét punkt skal han have lidt medhold. Ventilationsluften fra især svinestalde kan være stram. Kunne man ikke forvente, at DN’s bonkammerat, naturbeskytter Aage V. Jensens Fonde, kunne have interesse i at hjælpe. Nogle af de svagt beskattede penge fra ”Onkel Aages” lichtensteinerpengetank kunne givet sætte skub i forskningen, men det skal man nok ikke forvente. Realkredit Danmarks fond kunne måske også hjælpe økonomisk; dens ”datter” har indtil nu haft heldige tider med landbrugslån, men er måske bedst til kulturhuse. P.S. Krog mener 24.11., at der produceres 10 mio. svin i oplandet til Limfjorden! Det lyder usandsynligt. Han må kunne komme med mellemregninger. Forbilledet Villy, hans partiformand, var også lidt flot i det op til valget med tal vedrørende nogle udførte besøg.