Tallene fortæller ikke hele sandheden

Skoleledere kalder karaktergennemsnit på internettet for dårlig ide

AABYBRO: Det er en dårlig ide, at Undervisningsministeriet offentliggør karaktergennemsnittet på de enkelte skoler. Det giver et unuanceret billede af skolerne, da der bag hvert gennemsnit gemmer sig flere forskelle. Det mener Søren Dybdal Møller, inspektør på Aabybro Skole, og Johnny Andersen, leder af Aabybro Friskole. - Politikerne er ved at skyde et godt dansk skolesystem ned. De glemmer, at vel er skole og lærere vigtige faktorer, men eleven er den vigtigste, og eleverne er alle forskellige med forskellige baggrunde. Der sker nu en voldsom fokusering på dem, som har det svært, siger Johnny Andersen. Søren Dybdal Møller advarer mod at lade tallene virke som en bedømmelse af skolerne, selv om Aabybro Skole ligger i landets bedste tredjedel, når det gælder det samlede karaktergennemsnit for folkeskolens afgangseksamen i 9. klasse i 2002 (se andet sted på siden). Alligevel vil inspektøren meget nødig bedømme skolen ud fra dette gennemsnit, og han ville aldrig bruge det til at hævde, at hans skole er blandt de bedste. - Det fortæller jo intet om den udvikling af eleven, som har fundet sted med undervisning og læring i de foregående ni år. Og det, der er sket i løbet af den tid, er vigtigere, siger Søren Dybdal Møller. Men, når karakterer ikke giver det fulde billede af en skoles formåen, gælder det samme så ikke for eleverne? - Jo, hvis du udelukkende ser på karakteren og ikke tager med, at et menneske består af mange forskellige kompetencer. Nogle er ikke så gode til at gå til eksamen, men er gode til andre ting. Nogle er ikke så gode bogligt, men har andre styrker, siger Søren Dybdal Møller. Disse kvaliteter kan ikke læses ud af karaktererne på afgangsbeviset, medgiver han. - Men det er ikke noget, du kan skrive dig ud af på beviset. Derfor skal skolerne i løbet af de ni år have givet eleverne så megen selvrespekt, mod og selvstændighed, at de kan klare sig alligevel, siger Søren Dybdal Møller. Han tøver ikke med at kalde karakterer for noget mærkeligt noget. - Det er et tal, som er givet af en lærer og en censor på et bestemt tidspunkt for at vurdere eleven, og en karakter i de humanistiske fag er altid meget subjektiv. Men det er i orden at bruge karaktererne, som en af flere måder at evaluere og motivere på, siger Søren Dybdal Møller.

Forsiden