Aalborg karneval

Talmagi i luften

Der må være behov for oppustede udokumenterede tal for at legitimere det mantra-agtige slogan om, at Karnevalet i Aalborg er Nordeuropas største

KARNEVAL:Igennem en lang årrække har foreningen Karneval I Aalborg som arrangør af det herligt festlige karneval i den nordjyske hovedstad fremturet med udokumenterede påstande om menneskemængderne i forbindelse med deltagerantallet i den store parade og antallet af tilskuere. Det har heddet sig og står stadig at læse på foreningens hjemmeside, at op imod 25.000 udklædte karnevalister deltager i selve den store parade om lørdagen og ikke mindre end 100.000 tilskuere sér på fra sidelinjen! Adspurgt gennem årene siger arrangørerne, at det bygger på et skøn… Hvor har de det dog fra? Hvordan er man nået frem til lige netop dé tal? Men sjovt nok er tallene selvopfyldende profetier, for hvert år fremgår det, at der sørme var minimum det nævnte antal, ja der er stort set hver gang tale om en ny rekord… og mange medier/journalister har desværre slugt tallene råt og ukritisk, hvilket har ophævet angivelserne til nærmest uanfægtelig sandhed! For en hel del år siden, da Tivoli Karolinelund endnu kaldte sig Tivoliland skønnede forlystelsesparken, at man havde et årligt besøgstal på ca. 600.000, hvilket placerede foretagendet blandt de 4 største attraktioner i Danmark! Da man på et tidspunkt begyndte at tælle de besøgende, viste det sig at det årlige besøgstal reelt lå i omegnen af 200.000… Denne lille historie er både illustrativ og tankevækkende set i relation til f.eks. talmagien hos karnevalsarrangøren i Aalborg. Der hersker vel ingen tvivl om, at der må være behov for oppustede udokumenterede tal for at legitimere det mantra-agtige slogan om, at Karnevalet i Aalborg er Nordeuropas største (hvilket i sig selv er et tvivlsomt udsagn). Man skulle vel mene, at arrangementet alene i kraft af sine specifikke kvaliteter som folkelig kulturel udklædnings- og dansefest ikke burde have behov for at pynte sig med lånte tal-magiske fjer… Sjovt nok har karnevalsforeningens talsfolk somme tider forsvaret sig med, at dét med tallene ikke betyder så meget, bare det er et godt karneval… jamen, hvorfor så pointere specifikke talstørrelser og reklamere med at være Nordeuropas største??? I mere end 10 år har undertegnede og Peter Wendelboe filmet og foretaget en optælling af antallet af deltagere i den årlige store karnevalsparade om lørdagen. Vore tal er indtil 2006 landet på mellem 6.500 og knapt 10.000, mens 2007 blev et flot år med omkring 12.000 parade-deltagere. Ikke desto mindre har karnevalsforeningen hårdnakket afvist vor faktuelle optælling samt dokumentation og henvist til, at deres skøn til enhver tid overtrumfer en faktuel optælling!!! Man må undres over denne nærmest surrealistiske position og holdning! Karnevalsforeningen synes at mene, at når der kan henvises til f.eks. 28.000 betalinger i entré-sluserne til Kildeparken, så er det nødvendigvis ensbetydende med mindst 25.000 paradedeltagere. Men, der er langtfra en absolut sammenhæng mellem parade-deltagere og dem der løser billet til betalingszonen! Der er jo nogle, der kun deltager i selve paraden og ikke ønsker at betale 100 kr. for at få adgang til Kildeparken. Desuden, så er jo en hel del festdeltagere, der bliver medregnet dobbelt, når de har bevæget sig uden for betalingsområdet og vil ind igen (f.eks. for at tage hjem og klæde om inden aftenkoncerterne). Vi/Offentligheden mangler at få en forklaring på, hvordan der tælles hoveder i Kildeparken. Eller et overblik over, om der kommer en masse ikke-udklædte gæster til aften-arrangementerne i Kilden, gæster der ikke har været inde tidligere på dagen? Indblik i entré-regnskabet ville være en glimrende gestus. Med hensyn til mængden af tilskuere er misforholdet endnu mere grotesk. Der tales om 100.000 tilskuere, men de optællinger Peter Wendelboe og jeg har foretaget viser, at der nok snarere er et sted mellem 15 og 20.000 publikummer langs paraderuten. Hvis der virkelig er tale om 100.000 tilskuere, så ville trafikken i Aalborg midtby bryde hjælpeløst og totalt sammen flere timer før og efter optoget, hvilket jo aldrig har været tilfældet. Og tænk lige på, at Aalborg/Nørresundby tilsammen har 122.000 indbyggere i rundede tal og rigtig mange tusinder af mennesker i dette byområde eller for den sags skyld resten af kommunen (små 193.000 indvånere) eller Region Nordjylland (små 600.000 indbyggere) deltager på ingen måde i karnevalet, men har en lang række andre ting at deltage i og sé til!. Dertil kommer, at karnevalet i Aalborg, hvor ondt det end måtte gøre på stoltheden, er et overvejende Aalborg/Nørresundby-fænomen – det er jo ikke sådan, at 10-tusindvis af mennesker fra andre dele af regionen og resten af landet valfarter til byen for at deltage i eller overvære karnevalsfestivitasen… Det handler om at være realistisk og redelig i omtale og fremstilling. Overdrivelse kan måske være fristende og forståelsesfremmende, men det er bestemt ikke respekt- eller troværdighedsskabende. Karnevalsforeningens bevidste, kontinuérligt udokumenterede, grove overdrivelser vedrørende paradestørrelse og tilskuertal er pinligt og uværdigt! Lad os frydes over en herligt festlig tradition bedømt på livsglædelig kvalitet og forårskåd kreativ udfoldelse uden brug af luftig talmagi!