Ældreforhold

Talstærk dagsorden på dagens byrådsmøde

Teknik og tal i store mængder skal ekspederes

HIRTSHALS: De mindre talstærke blandt Hirtshals Kommunes 19 byrådsmedlemmer får et par barske timer, når rådet i eftermiddag samles for at behandle de 16 dagsordenspunkter for februarmødet. Månedens dagsorden er nemlig i ekstrem grad præget af den form for taljonglering, der kan medvirke til at reducere politik til administrativ teknik, bogholderi og ren ekspedition. De brave folkevalgtes mulighed for at debattere holdninger i frugtbar samtale minimeres af de tørre talkollonner. Og sund, gedigen bragesnak opfordrer kerneord som lån, låneomlægninger, bevillinger, tilsyn, revision, medfinansiering og selskabsligning ikke ligefrem til. Først skal en ansøgning om optagelse af lån til renovering af afdeling 7 i Jernbanegade samt omlægning af lån i ejendommen Fyrrevænget 1 - 48 fra Hirtshals Boligforening behandles. Så beder chefgruppen om lov til at skrive en pressemeddelelse, der fortæller, hvorfor man i Hirtshals ikke udarbejder den lovbefalede servicestrategi lige nu. I Hirtshals vil man i stedet indpasse kravet om en sådan redegørelse i den årlige planrytme. Det sker af ressource- og ledelsesmæssige årsager - et forslag, som økonomiudvalget anbefaler. Landsbyrådet stiller forslag om anvendelse af de ialt 300.000 kr., der i 2002 blev afsat til rådets virke. Med henvisning til, at projekter under Leader+ i fremtiden skal have midler, vil rådet sætte 220.100 kr. til side. De øvrige midler bruges dels på et projekt i Tversted (15.000 kr.), dels til renovering af skulpturer i landsbyerne samt til renovering af Vidstrup Frysehus (ialt 8.400). 56.500 kr. reserveres allerede planlagte Leader+ projekter i Horne og Tuen. Der skal byggemodnes i forbindelse med Niels Juelsvejs forlængelse til Lilleheden Skovvej. Det er en del af motorvejsprojektet, som Vejdirektoratet ikke betaler. Det skønnes at ville koste 751.000 kr., som man dog forventer at få ind igen, når grundene eventuelt sælges. De allerstørste tal på dagsordenen omhandler den anlægsbevilling til forarbejder vedrørende udbygning af Hirtshals Renseanlæg, som teknik- og miljøudvalget søger om at sætte i værk. Her er det millioner, der jongleres med, og teknik- og miljøudvalget skønner, at udvidelsen ialt vil beløbe sig til 15.5 mio. kr. Tilsynsrapporten for ældreecentrene skal godkendes, mens socialudvalget endvidere søger om tillægsbevilling til det lovbefalede tilsyn for de kommende år. Regnskaber for etablering af et par plejeboliger samt ombygning af modtagekøkkenet på Mariebo skal godkendes, Det samme gælder det reviderede regnskab for etablering af ældreboliger og serviceareal på Havbakken. Amtet har bevilget halvdelen af driften af værestedet for misbrugere i N.C. Jensensgade på ialt 689.477 kr. Det betyder, at Hirtshals Kommune, vistnok helt som forventet, kan putte 344.738 kr. i kassen med likvide midler. Social- og sundhedsforvaltningen præsenterer et nyt forslag til aftaler omkring afløserparsonalet i hjemmeplejen. Forvaltningen søger endvidere om godkendelse af fem fleksjob i kommunalt regi. Sluttelig præsenterer skattechefen byrådsmedlemmerne for en ligningsplan for den fælleskommunale selskabsligning, og Skatteankenævnets beretning for 2002. schib