Tandklinik på skolens side

Lang og afbrudt debat før placeringen faldt på plads

STORVORDE:- Der er uenighed mellem socialudvalget og kulturudvalget om placeringen af den kommende tandklinik, så jeg går ud fra, at de to formænd vil have ordet. På denne måde lagde borgmester Kristian Schnoor op til en lang, men også ventet lang debat om tandklinikken, da kommunalbestyrelsen mødtes i onsdags. Forhistorien er, at man har lukket de andre tandklinikker i kommunen og i stedet vil samle børnenes tænder - så og sige - på en fælles tandklinik. I første omgang pegede socialudvalget på SFO2 - den gule - ved Tofthøjskolen, men da kulturudvalget meldte tilbage, at man ville omplacere skolens SFO til en merudgift på ca. 18 mio. kr., kiggede socialudvalget over på den anden side af gaden og pegede på Tofthøjvej 41, som er den gamle ungdomsklubs lokaler. - Vi vil ikke udløse en regning på 18 mio. kr på det her grundlag. Det er ikke et must, at den ligger ved Tofthøjskolen. Jeg har stor respekt for det brev, som formanden for skolebestyrelsen har sendt, men det er for egoistisk, sagde formanden for socialudvalget, Finn Ladefoged (S). - Isoleret set vil det ikke udgøre en større anlægsudgift at etablere tandklinikken i SFO 2, som vi i vores gruppe er enige om er en bedre placering. Børn kan afleveres sikkert i buslommen og jeg er sikker på, at det forældrepar, der for nogle år siden mistede en dreng ved skolen, ikke synes, at det er en egoistisk placering, men derimod en fornuftig placering af tandklinikken, sagde Lars Peter Frisk (UP). Så gik der valg i den Herefter bølgede debatten frem og tilbage med splittede grupper hos både Venstre og Socialdemokraterne. Dansk Folkeparti repræsenteret ved viceborgmester Tage Stevnhoved var dog enig med sig selv. - Kan det passe, at jeg kan høre, at der snart er kommunalvalg, indledte Tage Stevnhoved og sagde så: - Hvorfor skal alt fjernes fra den sydlige del af kommunen. Jeg synes, at tandklinikken i Kongerslev burde være blevet, men når nu det er sket, så støtter jeg socialudvalgets indstilling, sagde viceborgmesteren, der er fra den sydlige del af kommunen og blandt de opstillede på Dansk Folkepartis liste til kommunalvalget 15. november. På et tidspunkt blev debatten noget intern blandt de 17 medlemmer af kommunalbestyrelsen og Eli Bloch (S) bad om udsættelse af mødet. Som sagt, så gjort. Blandt de fremmødte var repræsentanter fra Tofthøjskolen, heriblandt formanden for skolebestyrelsen, Laila Bjerg. Også de måtte vente på en afgørelse om tandklinikken skulle opføres på den ene eller den anden side af Tofthøjvej. Total forvirring Da mødet blev genoptaget, stillede Lars Peter Frisk et ændringsforslag om at placere tandklinikken i SFO 2, mens Eli Bloch stillede et lignende ændringsforslag dog med den tilføjelse, at det skulle være Sammenlægningsudvalget, der skulle tage stilling til om og evt. hvornår Tofthøjskolen skulle udvides igen. Forvirret?Det var Lone Landkildehus (V) også. Hun mente, at Lars Peter Frisks forslag var identisk med det, at kulturudvalget indstillede. Det var det ikke. Heri lå også omplaceringen af Tofthøjskolens SFO til en merudgift på 18 mio. kr. Med ændringsforslaget faldt dette bort. Og håndsoprækning Så var der tid til afstemning. Eli Blochs ændringsforslag var der ingen, der stemte for, mens 10 af de 17 kommunalbestyrelsesmedlemmer vedtog at stemme for Lars Peter Frisks forslag. Fire stemte imod dette, nemlig Lone Landkildehus, Tage Stevnhoved, Jørn Boye Pedersen (S) og Randi Madsen (S), mens Eli Bloch, Finn Ladefoged og Finn Knudsen undlod at stemme. Dermed påbegyndes arbejdet med at opføre den fælleskommunale tandklinik i SFO 2 i løbet af efteråret.