Tandklinikker fælles med Fjerritslev

De to Han Herred-kommuner vil sammenlægge tandplejen. Brovst skal administrere ordningen

BROVST:En fælles kommunal tandpleje for Fjerritslev og Brovst er på vej, med Brovst som administrator af ordningen. Foreløbig er aftalen godkendt af kulturudvalgene i de to kommuner, men byrådene og Tilsynsrådet skal også give det blå stempel, inden samarbejdet kan træde i kraft, efter planen allerede til august. Tandklinikkerne i de to kommuner bliver, hvor de er, men forebyggende arbejde og behandling tilrettelægges fælles, lige som der kan blive tale om at en del af personalet kan komme til at arbejde i begge kommuner. Klinikchefen får hjemme i Brovst, mens souschefen sidder i Fjerritslev. Derudover er ansat en tandlæge i hver af de to kommuner, og man håber på at kunne ansætte yderligere en tandlæge. I øjeblikket er det svært at få tandlæger, men håbet er, at en 28 timers stilling fælles for Brovst og Fjerritslev kan tiltrække ansøgere. Den fælleskommunale tandpleje vil satse på en fælles forebyggelse, som omfatter indkaldelse af småbørn i 18 måneders alderen, et legemøde/informationsmøde med forældre og undersøgelse af treårige, et tandbørstekursus over 10 gange i 3.-4. klasse, forældreundersøgelse i 4. klasse samt information til 9. klasser. Tandplejen er et tilbud til børn og unge under 18 år, men en ny lov giver forældre ret til at vælge privat tandlæge til børnene med 65 procents tilskud fra kommunen. Tandplejen regner med, at højst fem procent vil vælge privat tandlæge, ud fra de nuværende erfaringer med frit valg for de 16-17 årige. Tre-fire procent af de 16-17 årige i Brovst vælger privat tandlæge, mens tallet for Fjerritslev er noget højere. Desuden tilbyder tandplejen omsorgstandpleje til plejehjemsbeboere samt personer i eget hjem, ældrebolig med videre, der ikke kan bruge det almindelige sygesikringstilbud som følge af vidtgående psykiske eller fysiske handicap. Tandlægen kommer enten til patientens hjem med mobilt udstyr, eller indkalder patienter til klinikken. Tandplejen udfører protesekorrektion, protese omlavninger, nye proteser, almindelig tandbehandling, kroner, svampeprøver, forebyggende behandling, tandrensninger, samt undervisning af personale.