Tandlægen får baggrundsviden hos socialrådgiveren

Fælles forvaltning fremmer tværfagligt samarbejde

SEJLFLOD:I Sejlflod Kommune reagerer børnetandlægerne i nogle situationer ved at kontakte socialforvaltningen. Det kan for eksempel gælde børn, der ikke møder op, har mange huller i tænderne, og hvor familien er svær at komme i kontakt med. - Det er almindeligt i de situationer, hvor det er vanskeligt at få kontakt til familien, at vi forhører os på socialforvaltningen for at få at vide, om de har kontakt til den og den familie. Mange huller kan være udtryk for, at forældrene har det svært. Så kan en sundhedsplejerske eller sagsbehandler måske hjælpe, siger klinikchef for den kommunale tandpleje, June Tram. Uden tilladelse Som en del af socialforvaltningen behøver børnetandplejen i Sejlflod Kommune ikke indhente forældrenes tilladelse for at forhøre sig nærmere om en familie. Men skal en anden fagperson på banen, vil familien først blive spurgt om den er interesseret. - Mange gange har socialforvaltningen støttet op om, at et barn kommer afsted til tandlægen, fortæller klinikchefen, der understreger, at tandlægerne ikke involveres i familiernes privatliv. I enkelte tilfælde har June Tram også oplevet at måtte indberette misrøgtede børn til socialforvaltningen. De fleste misrøgtede børn opdages i daginstitutionerne. - Men der er stadig nogen småbørn, hvor forældrene går hjemme, og der ser vi nogen få tilfælde, fortæller June Tram, der understreger, at børnetandlægerne er meget bevidste om deres rolle og om ikke at misbruge den. - Vi vil nødigt, at patienterne bliver bange for at henvende sig til os. June Tram fremhæver samtidig, at børnetandlægen sidder som den, der ser mange børn og har mulighed for at trække på socialrådgiveren og sundhedsplejersken. Hun sidder da også med i en række tværfaglige kommunale udvalg. - For eksempel er jeg med at lave udkast til en sundhedspolitik i kommunen.